Про це свідчать результати щоденного моніторингу, який здійснюється фахівцями ВСП Могилів-Подільський районний відділ ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Так на сьогоднішній день ситуація щодо радіаційного гама-фону по Могилів-Подільській ТГ стабільна, перевищень природного радіаційного фону немає. За 2022 рік виконано 1916 вимірів радіаційного фону в населених пунктах району. Показник становить від 11 мР/год до 16 мР/год, що не перевищує багаторічний фоновий рівень.

Щоденно здійснюється дослідження проб питної води з водогонів та криниць на санітарно-хімічні та бактеріологічні показники.

За 2022 р.:

досліджено 194 проб питної води з водогонів ТГ. За результатами досліджень встановлено:

 • 127 (66%) проб відповідали вимогам визначеними Державними санітарними правилами і нормами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4–171-10 по всіх досліджених показниках;
 • 67 (34%) проб не відповідали вимогам вищевказаного нормативного документу за показниками – загальної жорсткості, вмісту нітратів, фтору, запаху(сірководню), смаку(тухлий) та мікробіологчними показниками.
 • Досліджено 177 проб води з громадських криниць громади на санітарно – хімічні та бактеріологічні показники. За результатами досліджень встановлено:
 • 126 (71,2%) проб відповідали вимогам визначеними Державними санітарними правилами і нормами Державними санітарними правилами і нормами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4–171-10 по всіх досліджених показниках;
 • 51 (28,8%) проб не відповідали вимогам визначеними Державними санітарними правилами і нормами Державними санітарними правилами і нормами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4–171-10 (невідповідність вимогам по вмісту нітратів, загальній жорсткості, аміаку, запаху (сірководню), смаку (тухлий) та мікробіологічними показникми.

Відхилення по вмісту нітратів засвідчують природний вміст даних речовин у водоносному горизонті, крім того нітрати є ознакою органічного забруднення - наднормативне використання азотовмісних органічних добрив, фекальне забруднення. Джерелом забруднення є вигрібні ями, негерметичні септики, або ємності для збору рідких відходів, гноєсховища, місця утримання худоби тощо.

Щоквартально проводилися дослідження атмосферного повітря:

на території м. Могилева-Подільського 369 проб, вул. Ринкова, 33 (район гімназії), вул. Грецька, 3, вул. Сагайдачного (міський парк) та вул. В. Стуса, 56.

Встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, а саме азоту діоксиду, фенолу та пилу по вул. Грецькій, 3 та вул. Ринковій, 33;

Шум: виконано 693 замір, з них 291 (42%) з перевищенням

 • перевищення еквівалентного рівня шуму та максимального рівня звукового тиску було в м. Могилів-Подільський, по вул. Грецькій, 3 (автомагістраль до пункту пропуску через Державний кордон), по вул. Ринковій, 33 (район гімназії);

Грунт: протягом року було відібрано 18 проб з них 2 не відповідали гігієнічним нормам

вміст свинцю в грунті перевищував нормативні показники визначені Гігієнічним регламентом допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті затвердженого Наказом МОЗ України 14 липня 2020 року N 1595

 • по вул. Грецькій, 3 – в 1,2 рази;
 • по вул. Ринковій, 33 – в 1,1 рази.

Джерела потрапляння важких металів в грунт можуть бути природними і техногенними. Природним джерелом важких металів є гірські породи, на продуктах вивітрювання яких формується ґрунтовий покрив.

До техногенних джерел відносять:

 • викиди промислових підприємств;
 • мінеральні добрива;
 • вихлопні гази автомобілів (це основне джерело попадання свинцю в навколишнє середовище).

Протягом літнього сезону щотижнево проводився забір річкової води та піску з пляжу на санітарно-хімічні, бактеріологічні та радіологічні показники. Якість води та піску на міському пляжі відповідали гігієнічним нормативам.

Протягом 2022 року проведено державний соціально-гігієнічний моніторинг у 23 закладах громади, з них:

 • 6 дитячих дошкільних навчальних закладів;
 • 10 закладів середньої освіти;
 • 1 інтернатний заклад;
 • 6 пунктів ВПО.

В вищеперелічених закладах проводились заміри мікроклімату, рівня освітленості, відібрані проби повітря на хімічну забрудненість, води питної на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники.