Оголошується конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що знаходяться в межах території Могилів-Подільської міської територіальної громади

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (зі змінами), згідно рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 27.10.2022р. №393 «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що знаходяться в межах території Могилів-Подільської міської територіальної громади.

Організатор проведення конкурсу – Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради

  • Засідання конкурсного комітету відбудеться 29 листопада 2022р. о 11:00 год. за адресою: м. Могилів-Подільський, пл.. Шевченка, 6/16, 3-й поверх, зал засідань міської ради.
  • Для отримання бланка заяви для участі у конкурсі, подання документів щодо участі у конкурсі та отримання додаткової інформації звертатися в управління житлово-комунального господарства міської ради за адресою: м. Могилів-Подільський, пл.. Шевченка, 6/16, каб. №4. Режим роботи: понеділок – четвер 8:00 - 17:15, п’ятниця 8:00 – 16:00, тел. (04337) 6-27-08, E-mail: aleksandr300582@ukr.net
  • Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі - до 17:15 14 листопада 2022 року.

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що знаходяться в межах території Могилів-Подільської міської територіальної громади

  • 1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) і застосовуються для визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором, для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах Могилів-Подільської міської територіальної громади (надалі – конкурс).

1.2. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу і є обов’язковими для конкурсного комітету та підприємств (організацій), що претендують на участь у конкурсі (надалі – претендентів).

1.3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне здійснювати функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах Могилів-Подільської міської територіальної громади , паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

1.4. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради (надалі – Організатор).

1.5. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

1.6. Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що знаходяться у межах Могилів-Подільської міської територіальної громади.

1.7. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства (організації), оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.8. Організатор покладає функції із реєстрації документів на участь у конкурсі та надання роз’яснень претендентам щодо оформлення документів на участь у конкурсі на управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради.

  • 2. Підготовка конкурсу

2.1. Оголошення про проведення конкурсу з визначення робочого органу розміщується не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу на офіційному сайті міської ради із зазначенням наступної інформації:

2.1.1. найменування Організатора;

2.1.2. найменування об’єкта конкурсу;

2.1.3. умови проведення конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк подачі та поштова адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

2.1.5. місце, дата i час проведення конкурсу.

  • 3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів

3.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

3.1.1. мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень (проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, досвід із забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування, підготовка договорів);

3.1.2. мають у власності або користуються на законних підставах офісним приміщенням, не менше ніж одним легковим автомобілем для обстеження дорожніх умов на автобусних маршрутах, комп’ютерною технікою (у тому числі принтерами, сканерами, копіювальним апаратом тощо), засобами зв’язку (телефонними, факсимільними, електронними) та програмним забезпеченням.

3.1.3. відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

3.2. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:

3.2.1. визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

3.2.2. подали для участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

3.2.3. надають послуги з перевезень;

3.2.4. провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

3.2.5. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

3.2.6. є учасниками конкурсу з перевезення пасажирів;

3.2.7. не відповідають вимогам викладеним в п. 3.1 даних Умов.

  • 4. Подання документів на конкурс

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає представнику Організатора такі документи:

4.1.1. заяву на участь у конкурсі за встановленою Організатором формою (Додаток 1 до Умов конкурсу);

4.1.2. копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця суб’єкта господарювання;

4.1.3. копію стату (положення) підприємства (організації);

4.1.4. копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення, пристосоване для виконання функцій робочого органу і прийому перевізників;

4.1.5. довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

4.1.6. розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що знаходяться в межах Могилів-Подільської міської територіальної громади, з урахуванням п. 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами);

4.1.7. довідку в довільній формі за підписом керівника, яка підтверджує наявність та відповідність кваліфікованих фахівців у галузі автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень вказаних фахівців та досвід роботи;

4.1.8. довідку з Укртрансбезпеки про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Копії документів, що подаються на конкурс, завіряються печаткою підприємства (організації), підписуються керівником, прошиваються та пронумеровуються.

4.2. Претендент подає документи в конверті (пакеті), на якому зазначається його найменування та адреса з поміткою «Заява про участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».

4.3. Строк для подання документів на конкурс становить 15 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

4.4. Документи приймаються та реєструються управлінням житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради в журналі реєстрації заяв про участь у конкурсі.

4.5. Документи, які надійшли до управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради після встановленого строку, не розглядаються, не реєструються і повертаються претенденту.

4.6. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися в управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, яке зобов’язане надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

4.7. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, та надійшов в управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради в зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк, подається на розгляд конкурсному комітету.

4.8. Конверт (пакет) відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

  • 5. Проведення конкурсу та визначення переможця

5.1. При визначенні переможця конкурсний комітет враховує відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1 розділу III цих Умов.

5.2. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі в конкурсі.

5.3. Претенденти мають право надавати роз’яснення щодо наданих ними документів для участі в конкурсі.

5.4. У разі відсутності керівника претендента на конкурсі, його інтереси може представляти особа, яка має довіреність видана керівником претендента.

5.5. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає документи, надані претендентом в конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

5.6. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), що за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем конкурсу.

5.7. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету, а в разі його відсутності – заступника голови конкурсного комітету.

5.8. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

5.9. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсів самостійно, протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.10. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу в 3-денний строк оформляється протоколом, який підписують присутні на засіданні голова, заступник голови, секретар та члени конкурсного комітету та надається Організатору, в разі надходження письмового запиту витяг з протоколу надсилається переможцю та іншим претендентам.

5.11. Організатор протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу, зазначеного у п. 5.10 цих Умов, приймає рішення про залучення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Могилів-Подільської міської територіальної громади.

5.12. З переможцем конкурсу Організатор протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення, зазначеного у п. 5.11 цих Умов, укладає Договір про виконання функцій робочого органу. Проект Договору додається згідно додатку 2 до Умов конкурсу.

5.13. Строк дії Договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більше як на три роки. Детальний перелік здійснюваних робочим органом функцій визначається умовами Договору з урахуванням вимог чинного законодавства та Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах Могилів-Подільської міської територіальної громади затверджених відповідним рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради.

У разі відмови підприємства (організації), що за рішенням конкурсного комітету визнане переможцем, від підписання договору про виконання функцій робочого органу, або його розірвання з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору про виконання функцій робочого органу, забезпечення проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що знаходяться у межах території Могилів-Подільської міської територіальної громади, здійснюється Організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

  • 6. Прикінцеві положення.

6.1. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Додатки: