1. Відповідно до розпорядження міського голови № 149-р від 04.07.2022 оголошується конкурс на посаду консультанта Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників.

МЦПРПП знаходиться за адресою: вул. Полтавська, 23 м. Могилева-Подільського Вінницької області.

2. Посада: консультант. Посадовий оклад: 7701 грн.

3. Посаду консультанта Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.

4. Для участі у конкурсі учасники подають в управління освіти такі документи:

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме в довільній формі;
  • копію трудової книжки;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту з додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних

5. Визначені у п.4 документи учасники конкурсу подають особисто у термін з 05 липня 2022 р. до 16 години 15 липня 2022 р. до відповідальної особи за проведення конкурсу, інспектора з кадрів Мельник О.В. за адресою: вул. Полтавська, 23, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, 24000, (04337) 6-26-27

6. Конкурс буде проводитись 18 липня 2022 р. за вказаною у п.5 адресою. Початок конкурсу з 10:00 год.

7. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди:

  • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
  • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
  • рівень володіння інноваційними технологіями, ІКТ.