ОГОЛОШЕННЯ

про початок конкурсу та формування конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства « Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради оголошує про початок конкурсу та формування конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства « Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

Відповідно до вимог п. 12 «Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 №1094 (далі – Порядок), з метою утворення конкурсної комісії, оголошуємо початок її формування.

Згідно пункту 3 рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради «Про оголошення початку конкурсу та формування конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства « Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради » від 20.04.2021 № 113 кількість членів конкурсної комісії становитиме шість осіб.

До складу конкурсної комісії входитимуть у рівній кількості по двоє представників від:

 • виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, як органу управління;
 • трудового колективу Комунального некомерційного підприємства « Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради, обраних на загальних зборах трудового колективу;
 • галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • наявність конфлікту інтересів.

Організації/ спілки/ громадські об’єднання подають наступні документи:

 • клопотання від організації щодо розгляду їх представників кандидатами для відібрання до складу конкурсної комісії,
 • письмова згода представників на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
 • копію документа, що підтверджує громадянство України,
 • заяву про відсутність конфлікту інтересів,
 • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підтверджуючих реєстрацію громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу,
 • статут (положення) організації/ спілки/громадських об’єднань.

Пропонуємо Комунальному некомерційному підприємству « Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради, галузевим професійним спілкам, громадським об’єднанням у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та громадським об’єднанням у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу), незалежним експертам у сфері охорони здоров’я надати пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії.

Пропозиції, оформлені належним чином (зокрема, протокол зборів трудового колективу КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ», протоколи зборів членів профспілок або первинних профспілкових організацій, протоколи зборів членів громадських об’єднань, заяви незалежних експертів у сфері охорони здоров’я з документами, що підтверджують кваліфікацію) надаються до 04 травня включно у до виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради до кабінету № 29 за адресою:

Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16.

Персональний склад конкурсної комісії затверджуватиметься рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради після обговорення кандидатур на засіданні.