Розмір шрифту:

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів (Центральна виборча комісія)

1. Постанова Центральної виборчої комісії від 11 вересня 2020 року № 248 “Про Порядок надання виборчим комісіям послуг з транспортного обслуговування”

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 745 “Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 сепрня 2020 року № 756 “Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах”

4. Наказ Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”

5. Наказ Міністерства фінансів України від 2 березня 2012 року № 309 “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України”

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

7. Наказ Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

8. Постанова Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року № 178 “Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”

9. Постанова Кабінету Міністрі України від 17 травня 2002 року № 662 “Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії”

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 687 “Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди”

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 843 “Деякі питання забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213 “Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій”

15. Постанова Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 111 “Про Порядок залучення спеціалістів, експертів, технічних працівників для забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів”

16. Постанова Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 164 “Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів”

17. Постанова Центральної вибрчої комісії від 8 серпня 2020 року № 165 “Про Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок”

18. Наказ Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43 “Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”Підвищення правової культури учасників виборчого процесу