Розмір шрифту:

Колективний договір-запорука соціальної стабільності!

Колективний договір-запорука соціальної стабільності!

Шановні керівники підприємств, організацій та установ!

У сучасних умовах колективний договір підприємства, установи, організації є тим самим нормативно-правовим актом, який робить можливою повноцінну реалізацію норм трудового законодавства щодо соціально-економічних, трудових, виробничих відносин між працівниками та роботодавцем.

Незамінність колективного договору визначається тим, що до нього обов’язково включають норми, які, згідно з чинними законодавчими актами, мають бути закріплені і конкретизовані в колективному договорі.

Цей локальний нормативний акт є необхідним і через ще одну його мету – запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі внаслідок відмінностей в інтересах, прагненнях та поглядах учасників трудового процесу, та їх урегулювання.

 З огляду на це, міська рада та  профспілкові організації звертаються до підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності, які використовують найману працю, із рекомендацією підвести підсумки виконання зобов’язань по колективним договорам минулих років, а також розпочати роботу над укладанням нових або подовженням дії укладених колективних договорів на 2016 рік.

Звертаємо увагу учасників трудових відносин, що правові засади розроблення, укладання та виконання колективних договорів визначені Кодексом законів про працю України, статтею 65 Господарського кодексу України, Законами України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні».

На виконання положень зазначених законодавчих актів, обласної угоди з соціально-економічних питань, а також враховуючи, що переговори – нелегкий та тривалий процес пошуку взаємоприйнятих рішень та узгодження інтересів їх учасників, пропонуємо розпочати двосторонні переговори для того, щоб укласти колективні договори не пізніше липня  2016 року з подальшою їх реєстрацією у місячний термін в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради.

Укладання та виконання колективного договору є взаємно необхідними та вигідним для обох його сторін, адже цей документ не лише регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а й виконує просвітницьку роль, дисциплінує й згуртовує трудовий колектив і адміністрацію підприємства, ціле спрямовує на високопродуктивну працю та досягнення високих економічних результатів в інтересах обох сторін і держави.

За додатковою інформацією, пов’язаною з укладанням колективних договорів, внесенню змін до діючих колективних договорів звертатись до відділу   праці управління праці та  соціального захисту населення Могилів – Подільської міської ради вул.. Ринкова 32   тел.6-51-63

 

 

Управління праці соціального захисту населення

Могилів – Подільської міської ради