Розмір шрифту:

Структура та положення управління ЖКГ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Місце знаходження:

пл. Шевченка, 6/16, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, 24 000

Тел. (04337) 6-74-26 — Факс (04337) 6-27-08 —

 jkgmogpod@ukr.net    capitalbuilding@ukr.net   www.mpmr.gov.ua

 

 

 

 

 

 

Керівний склад, структура управління:

 

Посада

ПІБ

Контакти (телефон, е-mаіl)

№ кабінету, поверх

Начальник управління

 Стратійчук Ігор Павлович

(04337) 6-74-26

Кабінет № 11,

І-ий поверх

 

Відділ енергоефективних технологій та капітального будівництва

 

Начальник відділу

Мостовик Володимир Петрович

(04337) 6-27- 08

 capitalbuilding@ukr.net

Кабінет № 4,

І-ий поверх

Головний спеціаліст

 

Сурдоленко Олексій Михайлович

 (04337) 6-27-08

 capitalbuilding@ukr.net

 Кабінет № 4,

І-ий поверх

 

Виробничо-технічний відділ

 

Начальник відділу

Гримчак Олександр Іванович

(04337) 6-27-08

 jkgmogpod@ukr.net  

Кабінет № 4,

І-ий поверх

Гол. спеціаліст з правового забезпечення та зв’язків з громадськістю

Канюк Сніжана Василівна

 

(04337) 6-26-10

Кабінет № 6,

І-ий поверх

Головний спеціаліст

Авдєєв Олексій Геннадійович

 

 (04337) 6-26-10  

Кабінет № 4,

І-ий поверх

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Начальник відділу, головний бухгалтер

Бурик Наталя Василівна

(04337) 6-45-57

Кабінет № 5,

І-ий поверх

Головний спеціаліст -бухгалтер

 

Марунчак Світлана Андріївна

 

(04337) 6-45-57

Кабінет № 5,

І-ий поверх

Головний спеціаліст з житлових питань

Кушнір Петро Петрович

(04337) 6-26-10

Кабінет № 6,

І-ий поверх

 

 

Графік  роботи управління:

 

Дні тижня

Графік роботи

Обідня перерва

Понеділок- четвер

 

08:00 – 17:15

 
13:00 – 14:00
 

П’ятниця

 

08:00 – 16:00

Субота, неділя

Вихідні дні

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 10 сесії 7 скликання

від 25.10.2016 року № 293

                                                         Міський голова

_______________ П.Бровко

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про управління житлово-комунального господарства

Могилів-Подільської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1.   Управління житлово-комунального господарства (далі - Управління) утворене Могилів-Подільською міською радою (далі - Засновник)  на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням  22 сесії 4 скликання Могилів-Подільської міської ради № 417 від 28.12.2004 року «Про перейменування  відділу житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради в управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради».

Управління є виконавчим органом Засновника і є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим йому  у своїй діяльності.

 • Управління у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами та цим Положенням.
 • До складу Управління входять структурні підрозділи – відділи, без права юридичної особи:
 • відділ бухгалтерського обліку та звітності;
 • виробничо-технічний відділ;
 • відділ енергоефективних технологій та капітального будівництва.
 • Управління є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка.
 1. Місце знаходження та юридична адреса

2.1.  Повна назва Управління : Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради.

 Скорочена назва: Управління ЖКГ міської ради.

2.2. Місцезнаходження Управління, юридична адреса :  24000, Вінницька область, м.Могилів-Подільський, пл..Шевченка 6/16.

 1. Доходи неприбуткової організації

3.1.     Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність працівників та витрати на утримання управління затверджує  Засновник.

3.2.  Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

3.3.     Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) Управління або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 1. Основні завдання управління

4.1.   Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері  житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

4.2.  Аналіз стану житлово-комунального господарства міста і підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою міста, інженерного захисту та ліквідації наслідків природного характеру;

4.3.   Забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

4.4.  Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

4.5. Виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства, координація та організаційно-методичне  забезпечення діяльності та роботи підприємств житлово-комунального господарства;

4.6.   Регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства;

4.7.    Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства;

4.8. Забезпечення комплексного вирішення питань по організації та проведенню в місті будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

4.9.   Виконання функцій замовника з проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства міста ;

4.10.  Здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою території міста;

4.11. Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, реконструкції, ремонтів об'єктів інфраструктури міста відповідно до законодавства.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань

5.1.  Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального  господарства,  вивчає потреби населення, підприємств ,установ, організацій в житлово-комунальних послугах, розробляє пропозиції  для   поточних  і  перспективних  планів  розвитку житлово-комунального господарства міста, представляє їх міській раді;

 5.2.  Організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території міста, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

5.3.    Готує пропозиції до проектів місцевого бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, міських програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території міста і подає їх на розгляд міської ради ;

5.4.   Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального  господарства відповідно державної і місцевої програми на засадах прозорості та гласності;

5.5.   Здійснює контроль за проведенням технічної інвентаризації і паспортизації житлового фонду, інженерних споруд, мереж підприємств і організацій усіх форм власності;

5.6. Проводить технічну інвентаризацію та паспортизацію об'єктів зовнішнього благоустрою;

5.7. Здійснює контроль за утриманням і експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою міста;

5.8.  Здійснює контроль за станом благоустрою територій міста, озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, облаштовує місця відпочинку громадян;

5.9. Організовує та здійснює за рахунок коштів місцевого бюджету та спонсорських коштів будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об'єктів комунальної власності, шляхів загального користування, державного та місцевого значення, міських шляхів, інженерних споруд та мереж, кладовищ, міського сміттєзвалища, зелених зон міста, пам'ятників та інших об'єктів;

5.10. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

5.11.   Здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання об'єктів комунального господарства;

5.12.   Вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження та оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

5.13. Сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

5.14. Бере участь у реалізації державної політики з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану міста, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання і водовідведення;

5.15. Укладає за погодженням з Засновником договори та угоди з підприємствами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами на проектування, будівництво, реконструкцію, ремонти об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;

5.16. Приймає участь у роботі комісій по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом  об'єктів  житлово - комунального   господарства, соціальної сфери та благоустрою;

5.17.  Здійснює контроль за будівництвом, реконструкцією, ремонтами та утриманням, відповідності обсягів робіт згідно проектно-кошторисної документації та актів фактично виконаних робіт об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та благоустрою міста ;

5.18.  Забезпечує комплексне вирішення питань по організації та проведенню в місті будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

5.19. Здійснює контроль по забезпеченню міста водопостачанням, каналізацією, теплопостачанням;

5.20.  Здійснює заходи по залученню підприємств, організацій, установ будь-яких форм власності для участі у благоустрої міста, залученню дольових коштів на розвиток потужностей об'єктів комунального господарства ;

5.21.  Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;;

5.22.   Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

 • удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства міста;
 • розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

5.23.  Проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства міста, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

5.24.  Здійснює контроль за проведенням земляних робіт на території міста, видає договори-дозволи на проведення земляних робіт організаціям, підприємствам, фізичним особам по ремонту та будівництву підземних інженерних мереж, тощо;

5.25. Здійснює контроль за ритуальним обслуговуванням населення та збереженням кладовищ і братських могил міста у належному стані;

5.26.   Перевіряє в межах своєї компетенції роботу комунальних підприємств і організацій;

5.27.  Приймає участь в розгляді генеральних планів забудови міста, обстеження земельних ділянок під будівництво об'єктів міста, встановленні тимчасових споруд

5.28.  Здійснює роботу по благоустрою міста на підставі договорів та угод/ укладених з підприємствами , організаціями, фізичними особами;

5.29.  Здійснює придбання, закупівлю робіт, послуг, матеріалів, обладнання, механізмів, транспорту, запчастин та іншого інвентарю , передачу їх міським комунальним підприємствам та підрядним організаціям відповідно договорів та угод з ними за рішенням Засновника;

5.30.  Приймає участь у здійсненні контролю за діяльністю житлово-, дачно-, гаражно-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та індивідуальних власників;

5.31.  Вживає заходи по передачі відомчого житлового фонду міській раді;

5.32.  Здійснює підготовку та прийом документів щодо громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

5.33. Готує матеріали на розподіл і надання житла, що належить до комунальної та інших форм власності;

5.34. Здійснює облік житлового фонду міста та контроль за його використанням здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих в місті;

5.35.  Здійснює безкоштовну передачу у власність житла державного житлового фонду;

5.37.   Розглядає в установленому порядку в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

5.38.  Інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства міста, організовує їх громадське обговорення;

5.39    Виконує інші функції, передбачені законодавством.

 1. Управління має право

6.1.  Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради,
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів    міської    ради,    підприємств,    установ    та    організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.3.   Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими підрозділами міської ради, підприємствами, установами та
організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами.

 1. Майно Управління

7.1.   Майно Управління становлять основні та обігові кошти, цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

7.2.    Джерело формування майна Управління є:

-    кошти, що надходять з бюджету міста відповідно до розпоряджень  міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

-    інші надходження , не заборонені чинним законодавством.

 1. Органи управління

8.1.   Керівництво Управління здійснюється Засновником, його повноваженими органами та міським головою в межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Уповноваженим органом Засновника є виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради.

8.2.  Компетенцією органів управління є:

-     визначення основних напрямків діяльності Управління;

-      визначення доцільності, порядку відчуження, використання,розпорядження майном та коштами Управління;

-     затвердження, внесення змін та доповнень до Положень про Управління;

-     затвердження чисельності, структури та штатного розпису Управління;

-   прийняття рішень про припинення діяльності Управління, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

-     інші повноваження, надані чинним законодавством.

8.3.  Міський голова :

-     призначає та звільняє з посади начальника та працівників Управління;

-     здійснює постійний контроль за діяльністю Управління.

8.4.  Начальник Управління в межах своїх повноважень:

-  керує діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, законність прийнятих ним рішень;

-  видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядного характеру, організовує і контролює їх виконання;

-    розпоряджається майном, яке перебуває на балансі Управління та коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління;

-   без доручення діє від імені Управління, представляє його інтереси, заключає договори, видає доручення.

 1. Відповідальність

9.1.  Посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами згідно чинного законодавства.

9.2.   Облік та звітність здійснюється Управлінням в порядку, встановленому діючим законодавством України та подається у відповідні органи.

9.3.    Про свою роботу Управління звітує перед Засновником, міським головою та вищестоящим фінансовим органом.

      10.Реорганізація і ліквідація

10.1.  Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідація Управління здійснюється за рішенням Засновника .

10.2.  В разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Управління передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Начальник управління

житлово-комунального господарства

міської ради                                                                                   В.Бохонець