Розмір шрифту:

Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта «Про внесення змін в додаток до рішення 11 сесії міської ради 6 скликання від 04.10.2011 року № 283 - 2019-2021

ЗВІТ

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта «Про внесення змін в додаток до рішення 11 сесії міської ради

6 скликання від 04.10.2011 року № 283 «Про Порядок розміщення

об’єктів зовнішньої реклами в м. Могилеві-Подільському»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Рішення 20 сесії Могилів-Подільської міської ради 6 скликання № 504 від 26.04.2012 р. «Про внесення змін в додаток до рішення 11 сесії міської ради 6 скликання від 04.10.2011 року № 283 «Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Могилеві-Подільському»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта.

Метою цього регулювання є вдосконалення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

Основними цілями державного регулювання є:

  • зробити діяльність місцевих органів влади у цій сфері більш прозорою і однозначною шляхом деталізації термінів і процедур;
  • посилити відповідальність розповсюджувачів зовнішньої реклами за порушення у цій сфері шляхом збільшення підстав для скасування дозволу виконавчим комітетом міської ради;
  • привести у відповідність поділ території міста на зони, по яким застосовуються зональні коефіцієнти при розрахунку плати за тимчасове користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

з 26.05.2022 по 26.06.2022.

 

5. Тип відстеження:

періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.

Дані фінансового управління щодо бюджетних  надходжень за розміщення зовнішньої реклами, що надаються управлінню містобудування та архітектури, та кількість заявників на розміщення зовнішньої реклами.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта, грн

117653,38

122591,8

105674,91

Кількість заявників на розміщення зовнішньої реклами

17

15

12

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт забезпечив досягнення визначених цілей, прозорість та однозначність діяльності місцевих органів влади, рівномірний поділ території міста на зони, по яких застосовуються зональні коефіцієнти при розрахунку плати. Зменшена кількість рекламних засобів в центральній частині міста. Він не потребує змін чи доповнень.

 

 

 

Міський голова                                                                    Геннадій ГЛУХМАНЮК

 

 

Начальник управління

містобудування та архітектури                                               Юрій ДУНСЬКИЙ