Розмір шрифту:

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту: «Про затвердження Правил благоустрою території м. Могилева-Подільського (у новій редакції)»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту: «Про затвердження Правил благоустрою території м. Могилева-Подільського (у новій редакції)»

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Вид регуляторного акта

Рішення Могилів-Подільської

міської ради

Назва

Про затвердження Правил благоустрою території м. Могилева-Подільського (у новій редакції)

Дата прийняття

29.02.2016

Номер

89

2. Виконавець заходів з відстеження

Управління житлово-комунального господарства міської ради

3. Цілі прийняття

1. Забезпечення ефективного вирішення проблеми  санітарного очищення  та благоустрою    м. Могилева-Подільського.

2. Формування  сприятливого для життєдіяльності  середовища.

3. Захист  довкілля.

3. Збереження  об’єктів благоустрою та зелених насаджень згідно з сучасними  вимогами та відповідно до діючих законодавчих  актів.

4. Встановлення єдиних,чітких вимог щодо утримання об’єктів зовнішнього  благоустрою міста  в належному   санітарно-технічному  стані .

4. Строк виконання заходів з відстеження

здійснюються раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту
29.02.-13.03.2020

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Метод одержання результатів відстеження

результативності регуляторного акта отримано шляхом аналізу статистичних даних щодо правил та норми поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста. Визначені правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території міста з метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

1. кількість скарг і звернень громадян з питань благоустрою;

2. кількість розроблених паспортів благоустрою;

3. розмір витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

4. кількість укладених договорів у сфері поводження з побутовими  відходами;

5. кількість протоколів, складених за адмін. порушення правил благоустрою ;

6. розмір надходжень коштів до міського бюджету від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Для визначення результативності регуляторного акта беруться такі показники:

показники

2018 рік

2019 рік

1. кількість скарг і звернень громадян з питань благоустрою

541

491

 

Зменшення кількості звернень відносно попереднього періоду обумовлена підвищенням рівня благоустрою міста ,  втому числі шляхом залучення громадськості до міських заходів, акцій «Чистий четвер» «День довкілля» та ін.

2. кількість розроблених паспортів благоустрою

 

13

 

16

 

Збільшення кількості розроблених паспортів благоустрою свідчить про зацікавленість мешканців в благоустрої міста та про посилення роз’яснювальної роботи

3. розмір витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок

12760558,49

 

 

1500000

16849098,6

 

 

2100000

 

Збільшення розміру  витрат на утримання об’єктів благоустрою як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за власний рахунок мешканців, свідчить про досягнення мети приведення території міста у належний стан  в частині проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища

4. кількість укладених договорів у сфері поводження з побутовими  відходами

6644

2817

 

Зменшення кількості укладених договорів у сфері поводження з побутовими відходами свідчить про завершення охоплення цією послугою мешканців міста

5. кількість протоколів, складених за адмін. порушення правил благоустрою

 

107

 

99

 

Динаміка зменшення  кількості складених  протоколів свідчить про посилення роз’яснювальної роботи щодо відповідальності за порушення , передбачені ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

6. розмір надходжень коштів до міського бюджету від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою (добровільно сплачених)

 

21760

 

17680

 

Значний розмір добровільно сплачених коштів за адміністративні порушення,  що надходять до міського бюджету, свідчать про залучення мешканців до добровільного вчинення дій, спрямованих на дотримання правил благоустрою

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Враховуючи вищевикладене, проведений аналіз і періодичне відстеження результативності регуляторного акту свідчать про зниження рівня порушень правил благоустрою, зменшення кількості звернень громадян, збільшення розміру  витрат на утримання об’єктів благоустрою а, отже, про доцільність застосування рішення Могилів-Подільської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території м. Могилева-Подільського (у новій редакції)»

 

 

Міський голова                                                  Петро Бровко