Розмір шрифту:

Звіт про базове відстеження проекту рішення Могилів-Подільської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території Могилів- Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік»

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту рішення Могилів-Подільської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території Могилів- Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік»

 

1.      Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Могилів-Подільської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік».

2.      Виконавець заходів з відстеження:

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради.

3.      Цілі прийняття акта:

-         встановлення відносин, що виникають у сфері справляння туристичного збору

-     встановлення розмірів ставок туристичного збору в межах, визначених Податковим кодексом України;

-      встановлення особливостей справляння туристичного збору;

-     збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впровадження туристичного збору;

-     здійснення планування та прогнозування надходжень при формуванні міського бюджету;

-забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо туристичного збору та іншого чинного законодавства України.

4.      Строк виконання заходів з відстеження:

з 19.05.2019 по 10.06.2019.

5.      Тип відстеження:

Базове відстеження

6.     Методи одержання результатів відстеження результативності, дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних:

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження. Використовувалася статистична інформація Могилів-Подільського управління ГУ ДФС у Вінницькій області щодо надходження коштів до місцевого бюджету в частині туристичного збору та кількості платників.

 

7„ Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:                                  *

Для визначення результативності цього регуляторного акта були використані наступні показники:

-      надходження до міського бюджету від туристичного збору, тис. грн.;

-    кількість платників туристичного збору, на яких поширюється дія регуляторного акта, осіб.

 

8. Кількісні та якісні значення показників:

 

Назва показника

Обсяг

надходжень за 2017 рік

Обсяг

надходжень за 2018 рік

Відхиле ння (+,-)

Надходження до міського бюджету від сплати туристичного збору, тис. грн.:

14,6

25,0

10,4

Кількість платників, на яких поширюється дія регуляторного акта, осіб

6

6

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт - проект рішення «Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік» має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, визначені законодавством, а саме:

- повторне відстеження результативності - за три місяця до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

Начальник

фінансово-економічного управління
Могилів-Подільської міської ради