Розмір шрифту:

Звіт про базове відстеження проекту рішення Могилів-Подільської міської ради «Про встановлення податку на майно на території Могилів- Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік»

ЗВІТ

про базове відстеження результативності
проекту рішення Могилів-Подільської міської ради «Про
встановлення податку на майно на території Могилів-
Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік»

 

1.      Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Могилів-Подільської міської ради «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2020 рік».

 

2.       Виконавець заходів з від стеження:

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради.

3.       Цілі прийняття акта:

-     визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території міста;

-      встановлення відносин, що виникають у сфері справляння податку на

майно;

-     встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, земельного податку в межах, визначених Податковим кодексом України;

-збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановленого податку на майно;

-     здійснення планування та прогнозування надходжень при формуванні міського бюджету;

-     забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо податку на майно та іншого чинного законодавства України.

4.       Строк виконання заходів з відстеження:

з 19.05.2019 по 10.06.2019.

5.       Тип відстеження:

Базове відстеження

6.      Методи одержання результатів відстеження результативності, дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних:

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження. Використовувалася статистична інформація Могилів-Подільського управління ГУ ДФС у Вінницькій області щодо надходження коштів до місцевого бюджету в частині податку на майно та кількості платників.

 

V

 

7.         Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Для визначення результативності цього регуляторного акта були використані наступні показники:

-      надходження до міського бюджету від податку на майно на території Могилів-Подільської міської ради (в тому числі в розрізі цих платежів), тис. грн.;

-      кількість платників податків податку на майно, на яких поширюється дія регуляторного акта, осіб.

8.      Кількісні та якісні значення показників:

 

Назва показника

Обсяг

надходжень за 2017 рік

Обсяг

надходжень за 2018 рік

Відхиле ння (+,-)

Надходження до міського бюджету від сплати податку на майно, тис. грн.:

7959,3

8264,5

305,2

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3053,4

3844,4

791,0

- земельний податок

4581,7

3907,6

-674,1

- транспортний податок

324,2

512,5

188,3

Кількість платників податку на майно, на яких поширюється дія регуляторного акта, осіб

4249

4367

118

9.         Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт - проект рішення «Про встановлення податку на
майно на території Могилів-Подільської міської ради Вінницької
області на 2020 рік» має достатній ступінь досягнення визначених
^                  цілей.

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни,
визначені законодавством, а саме:

- повторне відстеження результативності - за три місяця до дня
закінчення визначеного строку дії регуляторного акта;             /7

Начальник

фінансово-економічного управління
Могилів-Подільської міської ради