Розмір шрифту:

Заходи, щодо запобігання поширенню серед дітей алкоголізму та наркоманії

Заходи, щодо запобігання  поширенню серед дітей алкоголізму та наркоманії.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Згідно з Основним законом, держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток країни і суспільства в цілому.

            З метою поліпшення здоров’я підростаючого покоління в Україні здійснено відповідні практичні кроки: прийнято ряд законів і підзаконних актів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, про дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх, про соціальний захист бездомних громадян та бездоглядних дітей, про жорстоке поводження з дітьми, про попередження насильства в сім’ї  та інші. Низький рівень здоров'я молодих людей в України, є свідченням негативного ставлення молоді до власного здоров'я.

Основними напрямками роботи по пропаганді здорового способу життя серед підлітків та молоді  є:
- формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя;
- знайомство підлітків та молоді з основами здорового способу життя, формування свого стилю здорового життя, здійснення профілактичної    роботи за негативними проявами;
- формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя, формування творчої особистості, здібної до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації.

 В поняття здорового способу життя входять наступні складові:
відмова від шкідливих пристрастей (куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин); оптимальний руховий режим; раціональне харчування; загартовування;особиста гігієна; позитивні емоції.

Особливу увагу щодо  формування  навичок здорового способу життя слід приділяти  підліткам та молоді. Перше вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин частіше всього відбувається  в підлітковому віці, що ставить педагогів перед необхідністю вести систематичну і скоординовану з медиками та правоохоронцями роботу з антиалкогольного, антинаркотичного виховання, виявленню випадків первинної наркоманії та токсикоманії, а також побутового пияцтва серед дітей та молоді.Організм підростаючої молодої людини знаходиться в незбалансованому і негармонійному стані. Саме це сприяє швидкому звиканню до алкоголю, тютюну, наркотиків та інших шкідливих чинників для організму. Залежності у підлітків та молоді виникають на багато швидше, ніж у дорослих,  і призводять до різних порушень в усьому організмі. Часто зустрічаються випадки отруєнь неповнолітніх, які є наслідком їх необізнаності. Молоді  властиве переоцінення своїх можливостей, сліпе копіювання героїв із фільмів, прагнення виділитись з групи однолітків, показати свою дорослість.

Величезну  роль у формуванні у дітей та молоді навичок здорового способу життя, негативного ставлення до вживання наркотичних речовин відіграє сім′я. Але, на превеликий жаль, у багатьох сім’ях піклування про створення належних матеріальних умов призводить до  зниження уваги на  виховання дітей.

В умовах неблагополучної сім’ї дитина набуває негативного досвіду спілкування, співіснування і кооперації, вкрай необхідних для подальшого життя, розчаровується у людських взаєминах, стає уразливою, страждає від самотності, неповноцінності, низької самоповаги. Все це може спровокувати дитину до вживання алкоголю, наркотичних речовин та скоєння злочину.

Здоров’я й успішний розвиток дитини перш за все залежить від задоволення її соціальних, емоційних, духовних та інтелектуальних потреб. Сучасна сім’я має зберегти і відновити свій статус головної ланки у вихованні дитини: забезпечити належні матеріальні та педагогічні умови для фізичного, морального й духовного розвитку.  Виховання вольових якостей характеру, просвітництво, знання правових засад охорони здоров'я, правильне ставлення до життєвих цінностей, формування інтересу до творчої, пізнавальної діяльності, створення умов для соціального та професійного самовизначення, профілактичні заходи - все це допомагає формувати потребу в здоровому способі життя.    Завдяки спільним зусиллям школи, сім'ї, суспільства, підростаючий громадянин повинен зміцнитися в думці про те, що саме він відповідальний за своє власне здоров'я і повинен розглядати його як вищу цінність. Тому що його здоров'я - це тривалість періоду життя на землі, це життєвий успіх і особисте щастя.