Розмір шрифту:

Соціально-економічне становище міста Могилів-Подільський за січень–березень 2019 року

Соціально-економічне становище

 міста Могилів-Подільський

за січень–березень 2019 року

 

 

Населення

На 1 квітня 2019р. чисельність наявного населення м. Могилів-Подільського, за оцінкою, становила 30,7 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення зменшилась на 73 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних по м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському1 району на кінець березня 2019 року склала           1234 особи, що на 137 осіб більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Навантаження на 1 вакансію склало 16 осіб (на відповідну дату минулого року − 7 осіб).

___________________

1 По Могилів-Подільському міськрайонному центру зайнятості без розподілу на м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільський район.

 

Доходи населення

               У I кварталі 2019р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) становила        3570 осіб, порівняно з I кварталом 2018р. кількість працівників зменшилась на 17,5%.

У I кварталі 2019р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств1 становила 6995 грн., що на 18,7% більше її рівня у І кварталі 2018р. та яка в 1,7 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 4173 грн.. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по місту Могилів-Подільський становив 83,2% середнього рівня по економіці області. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати1 по місту Могилів-Подільський на 1 квітня 2019р. склала 92,2 тис.грн. і це заборгували своїм працівникам суб’єкти господарювання щодо яких реалізовується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

___________________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Соціальний захист

У січні–березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 293 домогосподарствам, що становило 90,1% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями. Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у березні поточного року склала 4014 одиниць. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-березні 2019р., становила 285,4 тис.грн., середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2019р. − 1100 грн..

Крім того, 84 домогосподарствам (40,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні-березні 2019р. становила 311,0 тис.грн.. Середній розмір призначеної у березні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3318,2 грн..

У січні–березні 2019р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 38452,1 тис.грн.. Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послуги за даний період склала 49890,3 тис.грн., а рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 77,1% від нарахованих сум.

 

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у березні
2019 року по відношенню до лютого 2019 року становив 100,9%, до грудня 2018 року – 102,4%, на Вінниччині  відповідно – 100,9% та 102,0%.

 

Промисловість

За січень–березень 2019р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 52,2 млн.грн., що складає 0,3% від загальнообласного обсягу та в 1,2 рази менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 1686,4 грн. (2013,3 грн. у відповідному періоді минулого року). В загальному обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,1% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 17,5% − споживчих товарів тривалого використання, 13,1% – інвестиційних товарів, 4,3% − товарів проміжного споживання.

Будівництво

У січні-березні 2019р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 824 тис.грн., що складає 0,4% від загальнообласного обсягу.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні-березні 2019р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5376 тис. грн. капітальних інвестицій, у розрахунку на одну особу освоєно 176,9 грн. капітальних інвестицій.

 

Транспорт

За січень–березень 2019р. автомобільним транспортом  (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено  10,6 тис.тонн вантажів та виконано 4,5 млн. тонно-кілометрів вантажо-обороту. Проти січня–березня 2018р. обсяги вантажних перевезень та вантажооборот збільшилися на 1,9% і 1,6% відповідно.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом  (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2019р. становили 396,0 тис. пасажирів, пасажирооборот – 3,5 млн. пасажиро-кілометрів. Проти січня–березня 2018р. обсяги перевезених пасажирів і пасажирооборот зменшилися на 2,3% і 5,4% відповідно.

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Станом на 1 квітня 2019р. в ЄДРПОУ по м. Могилів-Подільський налічувалось 633 суб’єкти проти 629 суб’єктів станом на відповідну дату минулого року.

 

 

 

 

Начальник відділу статистики

у Могилів-Подільському районі                                      В.П. Бурденюк