Розмір шрифту:

Соціально-економічне становище міста Могилів-Подільський за січень–березень 2018 року

Соціально-економічне становище

 міста Могилів-Подільський

за січень–березень 2018 року

 

 

Населення

На 1 березня 2018р. чисельність наявного населення м. Могилів-Подільського, за оцінкою, становила 31,1 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилась на 71 особу.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних по м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському1 району на кінець березня 2018 року склала 1097 осіб, що на 109 осіб менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Навантаження на 1 вакансію склало 7 осіб (на відповідну дату минулого року − 12 осіб).

___________________

1 По Могилів-Подільському міськрайонному центру зайнятості без розподілу на м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільський район.

 

Доходи населення

               У I кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) становила        4327 осіб, порівняно з I кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 1,5%.

У I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств1 становила 5892 грн., що на 27,2% більше її рівня у І кварталі 2017р. та яка в 1,6 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3723 грн.. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по місту Могилів-Подільський становив 86,1% середнього рівня по економіці області. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати1 по місту Могилів-Подільський на 1 квітня 2018р. склала 92,2 тис.грн. і це заборгували своїм працівникам суб’єкти господарювання щодо яких реалізовується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

___________________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Соціальний захист

У січні–березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 609 домогосподарствам, що становило 97,1% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями. Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у березні поточного року склала 7398 одиниць. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-березні 2018р., становила 651,5 тис.грн., середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2018р. − 919,4 грн..

Крім того, 256 домогосподарствам (98,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні-березні 2018р. становила 617,5 тис.грн.. Середній розмір призначеної у березні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1116,3 грн..

У січні–березні 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 24593,2 тис.грн.. Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послуги за даний період склала 31168,7 тис.грн., а рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 78,9% від нарахованих сум.

 

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у березні
2018 року по відношенню до лютого 2018 року становив 101,1%, до грудня 2017 року – 103,5%, на Вінниччині  відповідно – 100,8% та 102,9%.

 

Промисловість

За січень–березень 2018р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 63,0 млн.грн., що складає 0,4% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 2013,3 грн.. В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 38,9% займала реалізація інвестиційних товарів, 29,5% − споживчих товарів короткострокового використання, 2,6% –  товарів проміжного споживання.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів у І кварталі 2018р. становили 1357,7 тис.дол. США, а імпорту – 360,4 тис.дол. Порівняно із І кварталом 2017р. експорт збільшився у 3,7 рази, а імпорт зменшився на 41,3%. Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить             997,3 тис.дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними.

 

Транспорт

За січень–березень 2018р. автомобільним транспортом  (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено       10,4 тис.тонн вантажів та виконано 4,4 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–березня 2017р. обсяги вантажних перевезень та вантажооборот збільшилися на 1,0% і 34,4% відповідно.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом               (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2018р. становили 405,5 тис. пасажирів, пасажирооборот –       3,7 млн. пасажиро-кілометрів. Проти січня–березня 2017р. обсяги перевезених пасажирів і пасажирооборот зменшилися на 36,2% і 59,1% відповідно.

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Станом на 1 квітня 2018р. в ЄДРПОУ по м. Могилів-Подільський налічувалось 629 суб’єктів проти 620 суб’єктів станом на відповідну дату минулого року.