Розмір шрифту:

Проєкт рішення "Про мистецькі заклади Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області"

  Проєкт

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від «____»____________2020 р.                        _____ сесія                                        ­­ скликання

 

 

«Про   мистецькі заклади Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області»

 

 Керуючись ст.ст. 26,32,54,59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру», Законом  України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 року № 807, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області» від 12.06.2020 року №707-р рішення 2  сесії  Могилів-Подільської міської  ради 8 скликання від 23.12.2020р. № 66 «Про прийняття у комунальну власність Могилів-Подільської міської  територіальної громади  Могилів-Подільського району закладів культури комунальної власності сільських рад», в зв’язку з виробничою необхідністю,  клопотанням начальника управління мистецької політики і ресурсів Могилів-Подільської міської ради   Т.Флуд, -

 

 

міська рада ВИРІШИЛА:

  1. Перейменувати мистецькі заклади Могилів-Подільської міської територіальної громади  Могилів-Подільського району Вінницької області у зв’язку із зміною засновника згідно додатку 1.
  2. Затвердити Положення мистецьких закладів Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області згідно з додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25,  26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, що додаються.
  3. Внести зміни до структури та штатної чисельності мистецьких закладів Могилів-Подільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, а саме:
    • Ввести з 1 березня 2021 року до Сказинецького сільського будинку культури Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області посаду:
  • Прибиральник – 1 штатна одиниця;

Разом:              1 штатна одиниця.

 

 

  • Ввести з 1 березня 2021 року до Серебрійського будинку культури Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької посаду:
  • Прибиральник – 1 штатна одиниця;

Разом:                   1 штатна одиниця

 

РАЗОМ:                2 штатних одиниць

 

  • Начальнику управління мистецької політики і ресурсів міської ради Флуд Т.В. здійснити заходи відповідно до чинного законодавства.

 

  • Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів  Слободянюка М.В. та на постійну комісію міської ради з гуманітарних  питань (Власюк О.О.).

 

Міський голова                                                                  Геннадій ГЛУХМАНЮК                    

           

Підготувала:                                

Начальник управління мистецької                                                     Тетяна ФЛУД                                                        

Політики і ресурсів

             

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                                      Тетяна БОРИСОВА

 

Заступник міського голови з питань                                                  Михайло СЛОБОДЯНЮК

діяльності виконавчих органів

                

Начальник фінансово-економічного                                                  Ірина МОСТОВИК

управління                                                                                                  

 

Начальник юридичного відділу                                                          Інна  ПОКИМА