Розмір шрифту:

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки земель, які на праві власності належать територіальній громаді міста Могилева-П...

 

Звіт  про  результати   повторного   відстеження     результативності

регуляторного  акта   «Про   затвердження  Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  діяльності для проведення незалежної   оцінки земель, які на праві власності належать територіальній громаді міста   Могилева-Подільського»

 

  1. Вид і назва регуляторного  акта,  результативність  якого відстежується.

 Рішення  17 сесії   Могилів-Подільської   міської  ради  7 скликання

«Про  затвердження  Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення незалежної оцінки земель, які на праві комунальної власності належать територіальній громаді м.    Могилева-Подільського»  від    24.10.2017р   № 508.

 

  1. Назва виконавця заходів  по  відстеженню.

Земельний відділ    міської ради.

 

  1. Цілі прийняття   акту.
  2. Реалізація вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
  3. Удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності.
  4. Відкритість та прозорість процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

  1. Строк проведення   заходів з відстеження.

Через  рік  з  дня   набрання  чинності   .

 

5.Тип  відстеження.

Повторне   відстеження.

 

6.Методи   отримання  результатів   відстеження.

Аналіз   діяльності конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна.

-  кількість  угод, укладених  міським головою на підставі рішень конкурсної комісії.

-  сума коштів від продажу земельних ділянок, оцінених суб’єктами  оціночної діяльності, які надійшли до міського бюджету.

 

7.Дані , на основі яких  відстежувалась  результативність,

а також  способи отримання  даних.

Результати  впровадження вище зазначеного регуляторного акту встановлені  шляхом  опитування суб’єктів оціночної діяльності щодо процесу проведення конкурсів. 

 

Суб’єкти оціночної діяльності  повідомили про те, що  члени конкурсної комісії діяли      прозоро та відкрито  під час відбору  суб’єктів оціночної діяльності. Претензій  до  роботи  конкурсної комісії немає.

8.Кількісні  та  якісні  значення  показників   результативності   акту.

Дані за рік дії  даного  регуляторного   акта:

Проведено три конкурси по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки земельних ділянок міста.

Оцінено  39 земельних ділянок загальною площею   9,236 га.

 З них :

- продано  на аукціоні   18 земельних ділянок на загальну суму 750,26 тис. грн.;

- 21 земельна ділянка   готується  до продажу  на аукціоні.

 

 

  1. Оцінка результативності регуляторного  акту та  ступеня  досягнення    визначених  цілей.

 Досягнута  основна ціль  впровадження цього регуляторного  акта – забезпечено прозорість і відкритість у відборі суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м.Могилева-Подільського. Місцевий бюджет  поповнюється  коштами від продажу земельних ділянок на аукціоні.

 

 

 

 

 

Начальник   земельного  відділу                                        М. Громчевський