Розмір шрифту:

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 4 листопада 2011 року № 610

 

 

Зареєстровано в головному управлінні

юстиції у Вінницькій області

10 листопада 2011 року за № 51/1013

 

П О Р Я Д О К

організації та проведення особистого прийому

громадян в облдержадміністрації

 

1. Особистий прийом громадян головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації (далі – керівництво облдержадміністрації) проводиться відповідно до затвердженого графіку і Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації (далі –Порядок).

2. В робочі дні, коли за графіком немає особистого прийому громадян керівництвом облдержадміністрації, прийом громадян проводиться начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (перерва з 1300 до 1400 год.).

3. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом облдержадміністрації опубліковується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті облдерж-адміністрації, у приміщеннях облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування в доступному для вільного огляду місцях.

4. Працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації роз’яснюється порядок організації та проведення особистого прийому особам, які бажають на нього потрапити, та надається необхідна інформація щодо цього.

5. Особистий прийом громадян головою облдержадміністрації проводиться відповідно до тижневого плану-календаря у такому порядку:

5.1. Безпосередньо в день проведення особистого прийому, за дві годи до його початку, особа звертається до начальника відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації або помічника голови облдержадміністрації щодо запису на зазначений прийом.

5.2. Запис на особистий прийом громадян припиняється за 20 хвилин до його початку. Громадянам, які не були попередньо записані пропонується звернутися до голови облдержадміністрації з письмовим зверненням, та надаються роз’яснення щодо порядку особистого прийому керівництвом облдержадміністрації.

5.3. Запис громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації здійснюється за: пред’явлення документа, що посвідчує особу; зазначення прізвища, імені та по батькові особи, місця реєстрації, соціального статусу, що підтверджується відповідним документом; зазначення змісту порушеного питання та фактів звернення до органів та/або посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питання, з приводу якого особа має намір відвідати особистий прийом  громадян, і результат розгляду цього питання вищевказаними органами та/або посадовими особами, що підтверджується відповідними письмовими документами.

5.4. Під час запису громадянам даються роз’яснення щодо можливості розгляду їх звернень з порушених питань першим заступником, заступниками та заступником-керівником апарату облдержадміністрації у дні особистого прийому або згідно з поданою письмовою заявою.

5.5. Особистий прийом громадян відвідують лише ті особи, які були записані перед його проведенням.

5.6. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

5.7. Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися керівництвом облдержадміністрації, здійснюється у тому випадку, коли перше звернення не було розглянуто по суті. При повторному звернені громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються обставини, що його зумовили, надаються відповідні роз’яснення.

6. Відповідно до тематики питань, піднятих заявниками, у особистому прийомі приймають участь перший заступник, заступники голови та заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації.

7. За потреби, що визначається посадовою особою, яка проводить прийом громадян, або начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, до участі в особистому прийомі громадян керівництвом облдержадміністрації запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання, або на запит відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації структурними підрозділами надаються документи, інші матеріали, необхідні для обґрунтованого розгляду звернення під час особистого прийому.

8. Список громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові разом з документами, зазначеними у пункті 5 Порядку, подається виключно голові облдержадміністрації.

9. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

Подане громадянином на особистому прийомі звернення розглядається у порядку встановленому чинним законодавством.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

10. Звернення громадян на особистому прийомі реєструється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

11. Відповідно до чинного законодавства та рішення, прийнятого під час особистого прийому посадовою особою, яка здійснює особистий прийом, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким доручено його опрацювання, зобов’язані в установлені законодавством терміни підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи, що проводила особистий прийом, або, в разі розгляду звернення в обласних та районних установах і організаціях, інформується та посадова особа, доручення якої виконувалося.

12. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, терміни розгляду яких порушено, та/за потреби, інформує керівництво облдержадміністрації.