Розмір шрифту:

Податкову декларацію про майновий стан і доходи викладено у новій редакції

Податкову декларацію про майновий стан і доходи викладено у новій редакції

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797-VIII) внесені зміни до розділу ІV Кодексу, зокрема: фізичним особам – підприємцям надано право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат; у разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за власним рішенням, останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності; фізичним особам – платникам податку на доходи фізичних осіб за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), встановлено право на сплату суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання. У зв’язку із запровадженими змінами наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556 (далі – Наказ № 556) форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) та інструкцію щодо її заповнення викладено у новій редакції. Наказ № 556 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 року за № 821/30689 та набирає чинності з 31 грудня 2017 року. Отже, з 01.01.2018 фізичні особи, які згідно з Кодексом зобов’язані та/або мають право подати декларацію, здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право за формою декларації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859 у редакції Наказу № 556 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0821-17)