Розмір шрифту:

Особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

Особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

Статтею 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено виплату пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), 25% призначеної пенсії. Решту його пенсії перераховують установі (закладу), в якій пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховують на банківські рахунки цих установ і спрямовують виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів.

Якщо в пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, що перебувають на його утриманні, пенсію виплачують у такому порядку: 25% пенсії — самому пенсіонерові, інша частина пенсії, але не більш як 50% призначеного розміру — зазначеним членам сім’ї, а решта — установі (закладу), в якій пенсіонер перебуває на повному державному утриманні.

Дітям, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника і перебувають на повному державному утриманні, пенсія встановлюється в розмірі 50%, які перераховують на їхні особисті рахунки в установах банків, та іншу частину пенсії 50% за заявою опікуна, перерахують на рахунок установи в якій дитина перебуває на повному державному утриманні. Дітям, які втратили обох батьків, пенсія не зменшується і виплачується в повному обсязі.

До письмової заяви пенсіонера про перерахування установі частини пенсії адміністрація подає довідку про вартість утримання та довідку про період перебування пенсіонера в цій установі. Якщо пенсіонер є недієздатним, то заяву від його імені подає опікун або адміністрація установи за погодженням з органом опіки.

Механізм перерахування органами Пенсійного фонду України коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 164).

Якщо пенсіонер не проживав у закладі, наприклад, був у лікарні, відпустці, то з дати його вибуття до дати повернення включно пенсіонеру виплачуватимуть пенсію в повному розмірі. Якщо ж пенсіонера перевели в іншу установу, то йому виплачуватимуть 100% пенсії, доки нова установа не подасть у Пенсійний фонд повідомлення із зазначенням дати прибуття, заяву про перерахування установі різниці пенсії та довідку про вартість утримання.

У разі вибуття пенсіонера самовільно з установи, то з наступного дня після вибуття пенсіонера, орган Пенсійного фонду припиняє перераховувати частину пенсії установі.