Розмір шрифту:

Оприлюднено проект нових критеріїв для перевірок у сферах охорони праці

Оприлюднено проект нових критеріїв для перевірок у сферах охорони праці

На сайті СПО профспілок оприлюднено проект постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці».

За пояснювальною запискою до проекту постанови КМУ критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, на сьогодні законодавчо не визначені. Хоча насправді постановою від 06.02.2019 р. № 223 (далі — Постанова № 223) у 2019 році вже було затверджено відповідні критерії. Вони почали працювати з 27 березня 2019 року.

Підтверджує цей факт й зміст проекту постанови КМУ. Зокрема, критерії за Постановою № 223 з дня набрання чинності проекту будуть скасовані.

Нові ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю визначено в додатку 1 до проекту.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду визначено в додатку 2.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 3.

Якщо порівнювати їх з тими, що діють зараз, то за старими правилами критерії були розділені для перевірок з охорони праці та з працевлаштування окремих категорій осіб. А за новими правилами критерії будуть єдиними для всіх цих видів перевірок.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 4.

Як будуть відносити роботодавців до ступенів ризику?

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюватиметься з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 3–4 Постанови № 223, за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

Періодичність перевірок

Планові перевірки здійснюватимуться за діяльністю суб’єкта господарювання, яка віднесена до:

  • високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;
  • середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;
  • незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Увага! Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) може змінюватися у разі відсутності суттєвих порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства та/або проведення аудиту охорони праці шляхом встановлення коефіцієнта 1,5. Зазначене положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

Зауважимо, що періодичність перевірок та віднесення роботодавців до відповідних ступенів ризику залишаться незмінними.