ОГОЛОШЕННЯ

«Про проведення у 2021році конкурсу соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»

Замовник соціальних послуг: Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради (далі – Управління)

Місце знаходження: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 56.

Код ЄДРПОУ: 03198600

Соціальна послуга

Денний догляд дітей з інвалідністю

Денний догляд осіб з інвалідністю до 35 років

Державний стандарт соціальної послуги

Державний стандарт денного догляду

Зміст та обсяг соціальної послуги

Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду, та орієнтовний час для їх виконання, що використовується при наданні соціальної послуги, містяться у розділі 3Державного стандарту. Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальної послуги, що є предметом конкурсу, викладені уДодатку 1 та/або повинні відповідати Державному стандарту денного догляду.

Соціальні групи (категорії осіб)

Діти з інвалідністю, діти з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності);

Особи з інвалідністю до 35 років

Кількість отримувачів послуг

Діти з інвалідністю, діти з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності) - 14 осіб

Особи з інвалідністю до 35 років – 6 осіб

Строк надання

жовтень-грудень

Територія, яка охоплюється наданням соціальних послуг

Могилів-Подільська територіальна громада

Конкурс проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 № 450, рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 991 «Про хід виконання міської Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2018-2019 роки за 11 місяців 2019 року та затвердження нової Програми на 2020-2022 роки»

Обсяг бюджетних коштів:

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти міського бюджету в розмірі 200,0 тис. грн

Вимоги до учасників конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються недержавні суб’єкти, які відповідають вимогам діючого законодавства та мають право надавати соціальні послуги на професійній основі та повинні відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»(Додаток 2).

Порядок та умови подання конкурсних пропозицій: для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

- складену за формою, що додається –(Додаток 3);

- в трьох примірниках;

- в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту–(Додаток 4).

Учасник конкурсу, що буде визначеним переможцем обов’язково оприлюднює відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Конкурсна пропозиція:

Повний комплект конкурсної документації надсилається в електронному та друкованому вигляді Управлінню у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції складаються державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на електронних носіях разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

 1. Юридичні особи:
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копію установчого (статутного) документу;
 • копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за попередній (звітний рік)
 • копію про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік ( для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);
 • довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу.
 1. Фізичні особи-підприємці:
 • копії паспорта та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картка платника податку);
 • копію податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за попередній податковий (звітний) рік;
 • довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу.

Кінцевий термін подання конкурсної документації:20 вересня 2021 року до 17.00 год.

Місце та час розкриття конкурсних пропозицій:22 вересня 2021 року о 09.00 год., за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 56., каб. 1 (1 поверх), Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

 • фінансовий стан учасника (у тому числі наявність кредиторської заборгованості), можливість надання соціальних послуг за власний рахунок, стан матеріально-технічної бази;
 • досвід учасника конкурсу у сфері соціальних послуг;
 • рівень кваліфікації персоналу, який пропонується залучити до надання соціальної послуги (у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи);
 • планова кількість отримувачів соціальних послуг;
 • розмір фінансування соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 56., каб. 1 (1 поверх), Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради.

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення містяться у даному оголошенні, а також розміщені в мережі Інтернет (на веб-сайті Могилів-Подільської міської ради) за адресою:http://mpmr.gov.ua/

Контактна особа: Гаврильченко Наталія Анатоліївна

(04337) 6-52-71, upsznmpmr@ukr.net

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4