Управління освіти Могилів-Подільської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посадпедагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру Могилів-Подільської міської ради Вінницької області, а саме: вчителя-дефектолога та вчителя-логопеда.

Повне найменування: Інклюзивно-ресурсний центр Могилів-Подільської міської ради Вінницької області.

Юридична адреса ІРЦ: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 25

Найменування посад:

Вчитель-дефектолог інклюзивно-ресурсного центру Могилів-Подільської міської ради Вінницької області (1ст).

Вчитель-логопед інклюзивно-ресурсного центру Могилів-Подільської міської ради Вінницької області (1ст).

Умови оплати праці:

На оплату праці педагогічних працівників ІРЦ розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

Педагогічні працівники ІРЦ призначаються за конкурсом. Права, обов’язки і відповідальність педагогічних працівників ІРЦ, умови їх матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Вимоги до кандидатів:

Освіта:

 • для вчителя-дефектологатавчителя-логопеда– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія»;
 • знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
 • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;
 • вільне володіння державною мовою,
 • володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;
 • стаж роботи за фахом не менше 1 року;
 • професійна компетентність;

Перелік документів:

 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту з додатками, присвоєного вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія паспорта, ідентифікаційного коду;
 • копія трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • одну фотокартку розміром 4х6 см.
 • Інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі,має правододати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

У разіневідповідності наданих документівустановленим вимогам претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсу не допускаються, про що їм буде повідомлено впродовж трьох днів.

Порядок проведення конкурсу:

Конкурс складається з двох етапів: письмвий іспит 23.03.2021 р. (в приміщенні ІРЦ) та співбесіда 24.03.2021 р. (в приміщенні ІРЦ).

Кваліфікаційний іспит для педагогічного персоналу ІРЦ проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ корекційної діяльності.

Іспит складається з 6-ти питань за напрямками, вищезазначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 год. 20 хвилин.

Пакет документів для участівконкурсіподавати за адресою: м.Могилів-Подільський, вул. Полтавська,25, інклюзивно-ресурсний центр Могилів-Подільської міської ради Вінницької області до 22.03.2021 року (включно).

Контактна особа - Директор ІРЦ Рябов Геннадій Анатолійович,

е-mail: irc_mogpod@ukr.net