Розмір шрифту:

Оргвідділ - керівний склад, структура

Відділ організаційної роботи

апарату міської ради та виконкому

 

 Керівний склад, структура

відділу організаційної роботи апарату міської ради та виконкому

 

Посада

ПІБ

Контактний телефон, email

№ кабінету,

поверх

Начальник

відділу організаційної роботи апарату міської ради та виконкому

Німченко

Ірина Анатоліївна

(04337) 6-34-31,

[email protected]

каб. №26

3 поверх

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату міської ради та виконкому

Горбатюк

Леся Станіславівна

(04337) 6-34-31,

[email protected]

каб. №26

3 поверх

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату міської ради та виконкому

Савельян Яна Володимирівна

(04337) 6-34-31,

[email protected]

каб. №26

3 поверх

 

 

       Графік роботи відділу організаційної роботи

        апарату міської ради та виконкому

 

Дні тижня

Графік роботи

(год.)

Обідня перерва

(год.)

понеділок-четвер

08:00-17:15

13:00-14:00

п’ятниця

08:00-16:00

субота і неділя

                                        вихідні дні

 

 

 

 

 

 

 

 Затверджено:

 рішенням 25 сесії

 міської ради 7 скликання

 від 20.06.2018 року № 663

 

Положення

про відділ організаційної роботи

апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому

 

                                                          І. Загальні засади

 1. Відділ організаційної роботи (далі - відділ) є структурним

         підрозділом апарату міської ради та виконкому.

 1. Відділ утворюється для організаційного забезпечення діяльності міської

         ради та виконкому, підпорядкований і підзвітний Засновнику,

         міському голові та виконавчому комітету, безпосередньо керуючому 

         справами виконкому та з питань діяльності ради – секретарю міської ради.

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом

         України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами 

         держави, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету 

         Міністрів України, розпорядженнями голови Вінницької обласної 

         державної адміністрації, міського голови, рішеннями Вінницької обласної  

         і міської рад, виконавчого комітету міської ради, Положенням про апарат 

         міської ради і виконкому та цим Положенням.

 1. Порядок діяльності відділу регулюється Регламентами міської ради та

         виконкому і здійснюється на основі квартальних планів роботи,

         затверджених керуючим справами виконкому та секретарем міської ради.

 1. Положення про відділ затверджується сесією міської ради.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з

         посади міським головою.

 

                                               ІІ. Основні функції відділу

 1. Забезпечує організаційну підготовку основних питань порядку

        денного сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, проектів 

        рішень та інших інформаційних документів.

 1. На основі пропозицій міського голови, заступників міського голови,

        керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, керівників 

        виконавчих органів міської ради розробляє проекти перспективних і 

        квартальних планів роботи міської ради та виконкому.

 1. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови,

        інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

 1. Готує та вносить на розгляд міського голови, секретаря міської

        ради, керуючого справами виконкому пропозиції щодо організаційних 

        заходів по підготовці і проведенню на території міста референдумів,

        виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського    

        голови.

 

 1. Забезпечує організацію роботи по представництву міської ради в

         асоціаціях, інших добровільних об’єднаннях органів місцевого 

         самоврядування.

 1. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.
 2. Надає методичну і практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань

         постійних комісій.

 1. Сприяє проведенню в місті депутатського дня, надає допомогу в

         проведенні звітів депутатів перед виборцями, забезпечує гласність 

         депутатської діяльності.

 1. Сприяє забезпеченню зв’язку між виборцями і депутатами.
 2. Організовує навчання депутатів, сприяє розповсюдженню кращого досвіду

          депутатської діяльності.

 

                                                ІІІ. Структура відділу

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється

         з посади міським головою.

 1. Структура і чисельність працівників відділу затверджується сесією

         міської ради.    

 1. Спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади

         розпорядженням міського голови.

 

                                                 ІV. Начальник відділу

 1. Організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за

        виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

 1. Планує роботу відділу і забезпечує виконання квартальних і місячних

        планів його роботи.
    3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх 

        роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності  

        відділу. Забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

 1.   Забезпечує своєчасну та якісну підготовку матеріалів на розгляд сесії,

        виконкому міської ради, керівництва з питань, віднесених до компетенції

        відділу.

 1. За дорученням міського голови або керуючого справами виконкому 

        формує робочі групи із спеціалістів відділів, управлінь міської ради для 

        вивчення і підготовки питань, які підлягають розгляду на засіданнях 

        виконкому, а також для опрацювання проектів розпоряджень міського 

        голови, виконання його доручень.

 1. Забезпечує розробку та здійснення організаційно-технічних заходів по 

        підготовці та проведенню виборів, референдумів.

 1. Надає практичну і методичну допомогу виборчим комісіям у здійсненні 

        ними своїх повноважень.

 1. Взаємодіє з відповідними відділами обласної Ради та облдержадміністрації,

        управліннями та відділами міської ради.

 1. Виконує оперативні доручення міського голови, його заступників,

         керуючого справами виконкому, секретаря міської ради з питань, що

         стосуються організаційної роботи міської ради, її виконавчого комітету,

         інші обов’язки, покладені на нього міським головою, керуючим 

         справами виконкому або секретарем міської ради.

 1. Здійснює контроль за дотриманням у відділі Інструкції з питань
  діловодства в Могилів-Подільській міській раді.
     11. Бере участь у нарадах, що проводить керівництво міської ради при

         розгляді питань, що належать до компетенції відділу.

 1. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний

         спеціаліст відділу.

 

 

 

 

 

        Секретар міської ради                                                            М. Гоцуляк