Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Правові підстави проведення конкурсу:Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 41 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання від 04.10.2019 року «Про утворення постійної діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Могилева-Подільського.», розпорядження Могилів-Подільського міського голови №238-р від 07.10.2019 року «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ» Могилів-Подільської міської ради.

Найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «МОГИЛІВ_ПОДІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ далі - ( КНП "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ОЛІЛ" ).

Місцезнаходження:24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, будинок 89/2

Документи для участі у конкурсі приймаються

з08 жовтня 2019 року по23 жовтня 2019 року включно

за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільский, площа Шевченка, 6/16, кабінет №29.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (4337) 6-65-59,mpmvk@mpmr.gov.ua

Основні напрямки діяльності підприємства:Коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, інші види діяльності відповідно до статуту.

Статут та структура КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ» затверджені рішенням 40 сесії Могилів-Подільської міської ради VII скликання від 05.09.2019р. № 932 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради в новій редакції та його структури». Ознайомитися з ним можна за посиланням:

http://mpmr.gov.ua/mogiliv-podilska-okruzna-likarna-intensivnogo-likuvanna-aktualna-informacia.html

Гранична чисельність штатних одиниць КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ» – 471.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства затверджені рішенням 31 сесії міської ради VII скликання від 20.12.2018р. № 807 «Про затвердження бюджету міста на 2019 рік». Ознайомитися з ними можна за посиланням http://mpmr.gov.ua/risenna-sesij-7-go-sklikanna-31-sesia.html

Усі рішення сесій міської ради розміщено на офіційному сайті міської ради у категорії «Нормативні акти», вкладка «Рішення сесії».

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 08.10.2019 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:: 23.08.2019 року

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштоюконкурсній комісії у визначений в оголошенні строк наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)згоду на обробку персональних данихзгідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10)попередженнястосовно встановленихЗаконом України«Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11)заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересівзгідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік ( відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Могилів-Подільської міської ради з вище зазначеними додатками міститься на офіційному сайті Могилів-Подільської міської ради у категорії « Міські комунальні підприємства», вкладка «Могилів-Подільська Окружна лікарня інтенсивного лікування», папка «Актуальна інфоормація» або за посиланням:

http://mpmr.gov.ua/mogiliv-podilska-okruzna-likarna-intensivnogo-likuvanna-aktualna-informacia.html

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах мінімум 3роки.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника:

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

- посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

- надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

- доплат (за науковий ступінь тощо);

- премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про преміювання керівників ;

- матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на оздоровлення;

- матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середнього заробітку під час надання основної щорічно відпустки.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Інші істотні умови контракту – права та обов’язки сторін, робочий та позаробочий час, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, вирішення спорів, внесення змін та доповнень до контракту та його припинення, строк дії та інші умови контракту.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу будеоприлюднено на сайті Могилів-Подільський ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, площа Шевченка ,6/16, каб. 22.