Управління освіти Могилів-Подільської міської ради оголошує конкурс на посаду практичного психолога Інклюзивно-ресурсного центру управління освіти Могилів-Подільської міської ради Вінницької області (далі – практичний психолог ІРЦ).

Повне найменування: Інклюзивно-ресурсний центр управління освіти Могилів-Подільської міської ради Вінницької області.

Юридична адреса ІРЦ: 24000 Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 25

Найменування посади:

Практичний психолог Інклюзивно-ресурсного центру управління освіти Могилів-Подільської міської ради Вінницької області.

Умови оплати праці:

на оплату праці практичного психолога ІРЦ розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

практичний психолог ІРЦ призначається за конкурсом. Права, обов’язки і відповідальність практичного психолога ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Вимоги до посади:

вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;

володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;

вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Документи подаються до управління освіти Могилів-Подільської міської ради міської ради до 22.06.2019 року за адресою: м. Могилів-Подільський , вул. Полтавська,25

Перелік документів:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмова згода на збір та обробку персональних даних;

заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Конкурс складається з двох етапів: кваліфікаційних іспит 24.06.2019 р.. в приміщенні управління освіти) та співбесіда 26.06.2019 р. в приміщенні управління освіти).

Кваліфікаційний іспит для практичного психолога ІРЦ проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю ІРЦ.

Іспит складається з 6-ти питань за напрямками, вищезазначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 год. 20 хвилин.