Могилів-Подільська міська рада оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету.

Порядок проведення конкурсу регламентується Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами).

Відповідно до цього Порядку фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету надається для виконання (реалізації) програм місцевого рівня.

Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законом випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним спрямованості, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємствами та об’єднаннями зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

 • територіальна оборона, допомога ЗСУ, сприяння у підтримці громадського порядку на території міста, захист прав і свобод громадян;
 • формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки;
 • підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення їх участі у реалізації державної політики на місцевому рівні;

- підтримка прямих міжнародних контактів та налагодження співробітництва з іноземними організаціями;

- волонтерська діяльність

Конкурсні пропозиції, які подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі, мають бути складені державною мовою та містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті міської ради у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»), за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
 2. Опис програм (проекту, заходів) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті міської ради у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»);
 3. Копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, скріплену його печаткою (у разі наявності);
 4. Копію статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплену його печаткою (у разі наявності);
 5. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 1. Копії податкових звітів інституту громадянського суспільства за попередні два роки; затверджені Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56 у разі наявності;
 2. Листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу);
 3. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті міської ради у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

УВАГА! На кожному аркуші копій документів керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», вказується дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути розраховані не більше ніж на 1 бюджетний рік.

Строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції подаються протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення 03 квітня 2019 року оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської міської ради

Конкурс проводиться у такі строки:

перший етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій – 7 (сім) календарних днів від останнього дня прийому конкурсних пропозицій;

другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій - 10 (десять) календарних днів від останнього дня прийому конкурсних пропозицій;

третій етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій шляхом проставлення балів - 3 (три) календарних дні від дня відкритого захисту конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 03 квітня 2019 року до 03 травня 2019 року щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10.30 год до 16.30 год за адресою: м.Могилів-Подільський, пл.Шевченка, 6/16 відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, 3поверх, каб. 31).

Контактний телефон та електронна адреса: тел.: (04337) 6-57-09; mohpod.politik@gmail.com (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС 2019»).