Розмір шрифту:

Управління міської ради з питань НС - керівний склад та положення

 Управління Могилів-Подільської міської ради з питань

надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

 

Керівний склад та структура управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

 

Посада

ПІБ

Контакти

№ кабінету, поверх

Начальник управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Чорнодолюк Юрій Іванович

(04337) 6-27-63

Кабінет № 18,

ІІ поверх

головний спеціаліст управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Добрий Олександр Олександрович

(04337) 6-27-63

Кабінет № 18,

ІІ поверх

 

Графік прийому управління:

 

Дні тижня

Графік роботи

Обідня перерва

понеділок – четвер

08:00 – 17:15

13:00 – 14:00

п’ятниця

08:00 – 16:00

субота і неділя

вихідні дні

 

 

П О Л О Ж Е  Н Н Я

про  управління Могилів-Подільської  міської  ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

 

1.Загальні положення

1.1 Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами створено рішенням  62 сесії міської ради шляхом реорганізації з 10.06.2010 року.

1.2 Управління є органом  Могилів – Подільської міської територіальної підсистеми Єдиної державної системи з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобіганню їх виникнення, а також забезпечення реалізації державної політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території.

1.3 Управління в своїй діяльності підпорядковане і підзвітне Засновнику, міському голові та виконавчому комітету Засновника. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

1.4 Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації (далі- ДЦЗ ОДА), рішеннями міської ради, наказами та розпорядженнями міського голови.

1.5 Місце знаходження та юридична адреса управління:

пл. Шевченка, 6/16, м. Могилів – Подільський Вінницької області, 24000   телефон 6-73-20 кабінет № 18

1.6 Повна назва управління:

Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

1.7 Скорочена назва: управління з питань НС та взаємодії з правоохоронними органами

  1. Основні завдання та види діяльності

2.1 Основними завданнями управління є наступні:

2.1.1 Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та реагування на них, ліквідації їх наслідків, а також соціального захисту населення, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.2 Керівництво діяльністю органів управління відповідної територіальної підсистеми Єдиної державної системи з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.1.3 Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільного захисту міста до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.

2.1.4 Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань соціального захисту населення і реабілітації територій, забруднених внаслідок  Чорнобильської катастрофи.

2.1.5 Керівництво підпорядкованою управлінню Комунальна служба „Дністер” (далі – КС „Дністер”) щодо методично – функціонального та загально організаційного планів.

2.1.6 Розробка та контроль виконання заходів оборонної та мобілізаційної роботи.

2.1.7 Консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення визначених чинним законодавством повноважень міської ради щодо реалізації державної політики, зміцнення обороноздатності держави, забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, дотримання законності, прав і свобод людини і громадянина, взаємодії із військовими формуваннями та правоохоронними органами, з органами юстиції і судами міста та області.

Управління не втручається у оперативно – розшукову діяльність правоохоронних органів та проведення слідчих дій у кримінальних справах.

2.1.8 Підготовка та перепідготовка особового складу органів управління і сил цивільного захисту, організація навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій.

2.2 Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні види діяльності.

2.2.1 Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, соціальним захистом громадян, які від неї постраждали.

2.2.2 Подає міському голові пропозиції щодо включення до проекту міського бюджету витрат на розвиток та функціонування органів управління і сил цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків  Чорнобильської катастрофи, контролює цільове використання виділених бюджетних коштів.

2.2.3 Визначає, в межах своєї компетентності, рівень надзвичайної ситуації, забезпечує збирання, оброблення та аналіз інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій за допомогою усіх оперативно – чергових, аварійно – рятувальних та диспетчерських служб для  вжиття адекватних заходів, доповіді керівництву міської ради та Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації,  а також,  доведення необхідної інформації  до населення.

2.2.4 Організує роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснює оперативне керівництво діяльністю КС „Дністер”. При необхідності, звертається безпосередньо, або через ДЦЗ ОДА за допомогою до інших аварійно – рятувальних служб області та ДСНС України. Контролює, в межах своєї компетентності, готовність органів управління і сил цивільного захисту міста до дій за призначенням.

2.2.5 Здійснює організаційно – методичну координацію роботи з питань соціального, правового, та медичного захисту громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій або брали участь у ліквідації їх наслідків.

2.2.6 Здійснює, відповідно до чинного законодавства України, державний нагляд і контроль  за виконанням вимог цивільного захисту і технічної безпеки, заходів по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації на території міста.

2.2.7 Приймає участь у проведенні державної експертизи містобудівельної документації та проектів будівництва потенційно – небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільного захисту і техногенної безпеки. 

2.2.8 Контролює діяльність служб цивільного захисту підприємств, установ, організацій та учбових закладів, незалежно від їх форми власності і підпорядкування, координує їх діяльність в екстремальних ситуаціях.

2.2.9 Контролює належне функціонування міської та об’єктових систем оповіщення населення.

2.2.10 Готує матеріали на засідання міської комісії техногенної – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в тому числу для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та наданню допомоги постраждалому населенню.

2.2.11 Здійснює контроль за накопиченням, зберіганням та цільовим використанням матеріально – технічного резерву, призначеного для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.12 Розробляє, погоджує та затверджує, в межах своєї компетенції, відповідні заходи з цивільного захисту міста, які є обов’язковими до виконання.

2.2.13 Організовує та контролює підготовку органів управління і сил цивільного захисту та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, в тому числі в навчальних закладах та дошкільних установах міста.

2.2.14 Формує обсяги замовлень на матеріально – технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільного захисту міста.

2.2.15 Здійснює, відповідно до діючого законодавства, комплексні перевірки стану цивільного захисту на об’єктах міста.

2.2.16 Організовує та контролює у встановленому порядку проведення навчань, тренувань  на об’єктах міста з питань цивільного захисту, а також учнів загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, технікумів (коледжів) та інших навчальних закладів з питань  безпеки життєдіяльності.

2.2.17 Бере участь у розробці та виконанні заходів оборонного та мобілізаційного характеру в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.2.18 Розробляє і реалізує заходи щодо участі підпорядкованих органів і сил цивільного захисту у виконанні завдань територіальної оборони.

2.2.19 Розробляє, погоджує та затверджує у встановленому порядку плани евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливому періоді.

2.2.20 Взаємодіє з керівниками правоохоронних та контролюючих органів, не втручаючись у оперативно – розшукову діяльність  та проведення слідчих дій у кримінальних справах.

2.2.21 Сприяє правоохоронній діяльності всіх обласних, районних та міських державних органів в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян міста.

2.2.22 Організує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

2.2.23 Організовує і контролює створення об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, а також мобілізаційних запасів стратегічних і найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна.

2.2.24 Здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення відповідних місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів господарської діяльності на режим роботи в умовах особливого періоду.

  1. Управління  має право:

3.1 Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів міської ради, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, незалежно від їх форми власності і підпорядкування інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2  Безперешкодно одержувати від державних органів, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідну інформацію і документи з питань охорони громадської безпеки, правопорядку, прав і свобод населення.

3.3 При необхідності, брати участь у розгляді найбільш важливих питань боротьби із злочинністю на координаційних радах в органах прокуратури, в обласних, міських і районних органах державної виконавчої влади.

3.4 В ході виїздів на місця, в межах своєї компетенції, порушувати перед керівниками всіх рівнів питання щодо їх правоохоронної діяльності, а також питання їх взаємодії з місцевими правоохоронними структурами, належне виконання покладених на них обов’язків в питаннях запобігання злочинності та зміцнення правопорядку.

3.5 Скликати  в установленому порядку  з питань наради, що належать до компетенції управління.

3.6 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для вирішення питань, що належать до компетенції управління.

3.7 Подавати міському голові пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо забезпечення правопорядку, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки, а також щодо накладення стягнень на осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства і відповідних розпоряджень і рішень голови обласної державної адміністрації, міського голови з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, забезпечення правопорядку.

3.8. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

Начальник управління:

-    здійснює керівництво роботою управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників;

-    організовує і здійснює консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення визначених чинним законодавством повноважень міської ради щодо реалізації державної політики з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної підготовки, зміцнення обороноздатності держави, забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, дотримання законності і правопорядку, взаємодії із військовими формуваннями Збройних Сил, Державної прикордонної служби України;

-    здійснює методичне та загально – організаційне керівництво підпорядкованою КС „Дністер”;

-    здійснює взаємодію всіх структур правоохоронних органів, що діють в місті з  міськими органами виконавчої влади;

-    сприяє забезпеченню виконання законодавства про пільги, соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, звільнених з військової служби, ветеранів військової служби, війни та прирівняних до них осіб, а також про пільги і допомогу сім’ям військо службовців строкової служби;

-    визначає права і обов’язки працівників управління;

-    виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.