Розмір шрифту:

Положення про відзнаки міської ради та виконкому

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Почесну грамоту міської ради

 

 1. Відзнакою міської ради є Почесна грамота.

 

 1. Про нагородження Почесною грамотою у разі виділення грошової вина¬городи видається розпорядження міського голови міської ради, проект якого готують відповідні управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради. Особам, які відзначені Почесною грамотою, надається грошова винагорода у розмірі 50 грн. (без урахування податків та зборів) або вручається цінний подарунок еквівалентної вартості.
 2. Почесною грамотою нагороджуються кращі трудові колективи та грома¬дяни за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, особистий внесок у здій¬снення програм економічного і соціального розвитку міста, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодій¬ну, громадську діяльність, захист державних інтересів; з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат тощо.
 3. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься до міської ради управліннями, відділами, секторами та іншими структур¬ними підрозділами міської ради, міськими установами і підприємствами, команду-ванням військових частин, громадськими та іншими організаціями із зазна-ченням заслуг трудового колективу чи окремої особи за погодженням із профспілками.
 4. У поданні зазначається: щодо колективу - економічні показники; щодо кожної особи - біографічні дані, стисла характеристика діяльності, а також конкретні заслуги, участь у громадському житті тощо.
 5. Нагородні матеріали надсилаються до міської ради не пізніше, як за два тижні до зазначеної події.
 6. Облік і реєстрація нагороджених Почесною грамотою здійснюється відділом організаційно - кадрової роботи апарату міської ради та виконкому.
 7. Вручення Почесної грамоти проводиться, як правило, в обстановці уро¬чистості головою міської ради, його за¬ступниками, секретарем міської ради або за їхніми дорученнями керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структур¬них підрозділів міської ради.

 

 

 

 

УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИТЯГ  З  РІШЕННЯ  № 130

від 22.03.2011р. 7 сесія 6 скликання

Про затвердження розпоряджень міського голови та внесення змін в рішення № 1032 6 сесії 5 скликання від 22.04.2010 року «Про затвердження Положення про Почесну грамоту Могилів-Подільської міської ради»

Керуючись ст.ст. 26, 46, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, -

міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в Положення про Почесну грамоту Могилів-Подільської міської ради, а саме в пункті 2 «Про нагородження Почесною грамотою у разі виділення грошової винагороди видається розпорядження міського голови міської ради, проект якого готують відповідні управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради.

Особам, які відзначені Почесною грамотою, надається грошова винагорода у розмірі 50 грн. (без урахування податків та зборів) або вручається цінний подарунок еквівалентної вартості» слова «у розмірі 50 грн.» замінити на слова

«у розмірі 100 грн.».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В. та на постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Разуваєв В.Л.)

Міський голова П.П.Бровко

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №350

Від 20.12. 2011р.                                                        14 сесії                                              6 скликання

Про внесення змін в рішення 6 сесії міської ради 5 скликання від 22.04.2010 року № 1032 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту Могилів-Подільської міської ради»

Керуючись ст.ст. 26, 46, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, -

міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в Положення про Почесну грамоту Могилів-Подільської міської ради, затверджене рішенням 6 сесії міської ради 5 скликання від 22.04.2010 року № 1032 зі змінами, внесеними рішенням 7 сесії міської ради 6 скликання від 22.03.2011 р. № 130, а саме виключити пункт 2 такого змісту: «Про нагородження Почесною грамотою у разі виділення грошової винагороди видається розпорядження міського голови міської ради, проект якого готують відповідні управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради. Особам, які відзначені Почесною грамотою, надається грошова винагорода у розмірі 100 грн. (без урахування податків та зборів) або вручається цінний подарунок еквівалентної вартості.»
 2. Відповідно пункти 3, 4, 5, 6, 7, 8 Положення про Почесну грамоту Могилів-Подільської міської ради вважати пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В. та на постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Разуваєв В.Л.).

Міський голова П.П. Бровко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку міської ради та виконавчого комітету

1. Відзнакою міської ради та виконавчого комітету є Подяка.

2. Подякою відзначаються трудові колективи та громадяни за виробничі досягнення, особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста, ви¬конання конкретних програм, дострокове введення в експлуатацію об'єктів будівництва тощо.

3. Подання про відзначення Подякою вноситься до міської ради управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділа¬ми міської ради, установами і підприємствами, командуванням військо¬вих частин, громадськими та іншими організаціями із зазначенням заслуг трудового колективу чи окремої особи за погодженням із проф¬спілками підприємств, установ, організацій.

4. У поданні зазначається: щодо колективу - економічні показники; щодо кожної особи - біографічні дані, стисла характеристика діяльності, а також конкретні заслуги, участь у громадському житті тощо.

5. Нагородні матеріали надсилаються до міської ради, не пізніше, як за два тижні до зазначеної події.

6. Облік і реєстрація, відзначених Подякою, здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому.

7. Вручення Подяки проводиться, як правило, в обстановці урочистості головою міської ради, його заступниками, секретарем міської ради або за їхніми дорученнями начальниками управлінь, відділів, секторів міської ради.

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

про міську Дошку пошани „ Ними пишається місто ”

Могилів-Подільської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Положення про міську Дошку пошани „Ними пишається місто ” (далі Дошка пошани ) визначає порядок внесення і затвердження кандидатур на міську Дошку пошани.

1.2. Занесення кандидатур на міську Дошку пошани є однією з форм заохочення громадськості міста, трудових колективів, які заслужили авторитет і визнання у членів територіальної громади міста.
1.3. Положення про міську Дошку пошани затверджується на сесії міської ради.

ІІ. Порядок занесення на міську Дошку пошани

2.1. Дошка пошани заснована з метою відзначення кращих громадян та колективів підприємств, установ, організацій міста за значний внесок у справу соціально-економічного і культурного розвитку міста.

2.2. Вшанування кращих трудівників міста проводити щорічно, напередодні святкування Дня незалежності України та Дня міста.

2.3 На Дошку пошани заносяться переможці міського конкурсу на звання " Людина року" у 10 номінаціях, а саме:

- „ Працівник охорони здоров’я ”

- „ Працівник освіти ”

- „ Діяч культури та мистецтва ”

- „ Юний митець ”

- „ Підприємець ”

- „ Промисловець ”

- „ Меценат ”

- „ Державний службовець ”

- „ Спортсмен ”

- „ Трудовий колектив ”

2.4. Присвоєння звання " Людина року " здійснюється відповідно до рішення комісії з питань нагород при виконкомі міської ради, яка визначає переможців міського конкурсу на звання " Людина року " (далі – Комісія).

2.5. Переможець у відповідній номінації Конкурсу стає володарем титулу " Людина року ".

2.6. Звання " Людина року " є особистим, неперехідним та довічним.

2.7. Ніхто не має права позбавити володаря титулу „ Людина року ” та його нагороди

ІІІ. Порядок визначення переможців

3.1. Подання претендентів для участі в Конкурсі вносяться голові міської ради Комісією на підставі клопотань, начальників управлінь, відділів, секторів міської ради, керівників під­приємств, об'єднань, організацій та установ за погодженням із профспілками, які подаються до відділу з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому протягом року, але не пізніше, ніж за 30 календарних днів до занесення на Дошку пошани. У поданні відзначаються об’єктивні дані та характеристика трудової і громадської діяльності кандидата.

3.2. Обговорення та визначення переможців здійснюється на засіданні комісії з питань нагород при виконкомі міської ради. Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів шляхом відкритого голосування.

ІV. Порядок нагородження

4.1. Підсумки проведення Конкурсу публікуються у місцевих засобах масової інформації, фотопортрети переможців заносяться на міську Дошку пошани.

4.2. Занесення на міську Дошку пошани та зняття з неї здійснюється згідно розпорядження міського голови, який готує відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому .

4.3. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відділом з питань культури і туризму спільно з відділом з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю щорічно в обстановці урочистості і широкої гласності на церемонії вшанування володарів титулу „Людина року ” з нагоди святкування Дня незалежності України та Дня міста .

4.4. Переможцям Конкурсу вручаються іменні дипломи володарів титулу „Людина року ” та грошові премії у розмірі 200 грн. без видатків на сплату прибуткового податку.

4.5. Управління житлово-комунального господарства за­безпечує організацію роботи щодо занесення переможців Конкурсу на міську Дошку пошани.

4.6. Витрати на встановлення Дошки пошани, утримання в належному стані, виготовлення портретів та рамок для них фінансуються частково за рахунок міського бюджету, спонсорських коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.