Розмір шрифту:

Управління містобудування та архітектури структура та положення

Управління містобудування та архітектури структура

  

Посада

ПІБ

Контакти

№ Каб, поверх

Начальник управління

Дунський Юрій Сергійович

(04337) 6-26-87,

e-mail: [email protected]

Каб № 3,

І поверх

Завідуючий сектору з питань охорони культурної спадщини

Татаровська Анастасія Сергіївна

Головний спеціаліст

-

 

Графік роботи управління

Дні тижня

Графік роботи

Обідня перерва

понеділок – четвер

08:00 – 17:15

13:00 – 14:00

п’ятниця

08:00 – 16:00

13:00 – 14:00

субота і неділя

вихідні дні

 


Додаток 1
до рішення 27 сесії
міської ради 8 скликання
від 20.12.2022 року №640

  

ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури
Могилів-Подільської міської ради

 

1. Загальні положення

Управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом міської ради. Управління утворюється міською радою, є їй підконтрольне, підзвітне і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.

Управління здійснює діяльність у сфері містобудування та архітектури на території міської територіальної громади.

Діяльність управління здійснюється на основі плану роботи, який затверджується виконавчим комітетом, міським головою.

Положення про управління затверджується міською радою.

Могилів-Подільська міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями схоронності документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці, кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування.

Управління має свій бланк і печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.      

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду України, рішеннями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 • реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;
 • аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану громади, іншої містобудівної документації;
 • координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови громади, поліпшення її архітектурного вигляду;
 • забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови громади, затвердженої містобудівної документації;
 • інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності;
 • проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;
 • прогнозування розвитку, планування і забудови Могилів-Подільської міської територіальної громади;
 • розміщення, проектування, будівництва й реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення;
 • охорона об’єктів культурної спадщини;
 • створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;
 • регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;
 • інші повноваження визначенні чинним законодавством України в містобудівної діяльності.

 

3. Функції управління

 • готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку громади та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд сесії міської ради;
 • сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території громади;
 • розробляє правила забудови громади та подає їх на затвердження в установленому законодавством порядку;
 • надає містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок;
 • надає будівельні паспорти забудови земельних ділянок;
 • надає паспорти на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
 • у разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додає витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб;
 • координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міської територіальної громади;
 • сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень;
 • інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міської територіальної громади, розміщення важливих об’єктів;
 • видає суб’єктам містобудівної діяльності викопіювання з наявної містобудівної, картографічної документації;
 • розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін до дозволів, переоформлення дозволів та продовження строку їх дії;
 • розглядає звернення громадян, інших суб’єктів містобудування з питань,  що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення;
 • готує проєкти рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
 • оформлює та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради;
 • погоджує дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
 • готує проєкти рішень виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради стосовно присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна;
 • розробляє проєкти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції управління;
 • розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • готує і подає на затвердження міської ради відповідні місцеві містобудівні програми, генеральний план населених пунктів які є у складі Могилів-Подільської міської територіальної громади, іншу містобудівну документацію;
 • управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Могилів-Подільської міської ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при управлінні може створюватись містобудівна комісія. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує сесією міської ради.

До компетенції управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради належить також забезпечення у межах його  повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

 

4. Права управління

Для виконання визначених завдань і функцій управління має право:

 • залучати спеціалістів інших підрозділів Виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 • зупиняти проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;
 • організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

 

5. Керівництво управління

Управління очолює начальник - головний архітектор, який призначається  на  посаду і звільняється з посади головою міської ради на конкурсній основі.

Начальник управління повинен мати вищу архітектурну або будівельну освіту та стаж роботи не менше 2-х років.

 • начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;
 • погоджує структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці;
 • затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління та визначає ступінь їх відповідальності;
 • здійснює керівництво працівниками управління та вносить пропозиції щодо призначення на посади чи звільнення з посади працівників управління.

 

6. Заключні положення

Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний розпис управління містобудування та архітектури, кошторис на утримання управління затверджує міська рада.

Реорганізація, ліквідація, припинення діяльності управління здійснюється за рішенням Могилів-Подільської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

  

Секретар міської ради                                     Тетяна БОРИСОВА

 


Додаток 2
до рішення 27 сесії
міської ради 8 скликання
від 20.12.2022 року №640

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань охорони культурної спадщини
управління містобудування та архітектури
Могилів–Подільської міської ради

 

1. Загальні положення

Сектор з питань охорони культурної спадщини управління містобудування та архітектури міської ради (далі – Сектор ) є структурним підрозділом управління містобудування та архітектури Могилів –Подільської міської ради.

Сектор є уповноваженим органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

Сектор є підзвітним і підконтрольним Могилів-Подільській міській раді та підпорядкований управлінню містобудування та архітектури Могилів- Подільської міської ради.

Сектор здійснює свої повноваження у сфері охорони культурної спадщини на території Могилів-Подільської міської територіальної громади в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України.

Сектор щорічно звітує перед органом охорони культурної спадщини вищого рівня та громадськістю про стан збереження об’єктів культурної спадщини.

Сектор в процесі виконання покладених завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Виконавчого комітету міської ради, обласної державної адміністрації, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління містобудування та архітектури міської ради, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Основний напрямок діяльності роботи сектору

Забезпечення реалізації в межах компетенції державної політики в сфері охорони культурної спадщини.

 

3. Основні завдання сектору

Здійснення аналізу стану охорони культурної спадщини на території міської територіальної громади;

Розробка, забезпечення, затвердження у встановленому порядку програм охорони пам’яток і історичного середовища;

Забезпечення наукового вивчення, охорони, збереження, використання, реставрації і ревалоризації, музеєфікації і пристосування об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території міської територіальної громади;

Контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони, реставрації та використання об’єктів культурної спадщини, будівельних та інших норм і правил, здійснення нагляду за використанням, ремонтом та реставрацією об’єктів культурної спадщини.

 

4. Повноваження сектору з питань охорони культурної спадщини управління містобудування та архітектури Могилів – Подільської міськоїради

Забезпечення виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території Могилів-Подільської міської територіальної громади;

Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього, та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

Забезпечення юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичному ареалі Могилів-Подільської міської територіальної громади;

Забезпечення дотримання режиму збереження і використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

Забезпечення виготовлення, складання і передачу центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини;

Розроблення відповідних програми та проектів з охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини;

Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичному ареалі населеного місця, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;

Створення архіву облікової, науково – дослідницької, проектної та охоронної документації по пам’ятках культурної спадщини;

Організація охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення, їх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини в громаді, відповідного використання нерухомих пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади; робіт по благоустрою та відтворення територій пам’яток і земель історико - культурного призначення; спеціальних робіт щодо вивчення пам’яток, розробки науково-дослідницьких та проектних робіт на нерухомих пам’ятках та землях історико-культурного призначення;

Надання висновку щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

Укладання охоронних договорів на пам’ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до Закону;

Видання приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

Забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій;

Популяризація справи охорони культурної спадщини у громаді, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності з цього питання;

Виконує функції замовника на проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування;

Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку громади і проєктів місцевого бюджету та подає їх на розгляд міської ради;

Сприяння здійсненню координаційно-методичного керівництва реалізації програм охорони, реставрації, використання та пристосування нерухомих пам’яток історії та культури на території, яка належить Могилів-Подільській міській територіальній громаді;

Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, що знаходяться на території громади;  

Організація досліджень об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт;

Здійснює інші заходи як спеціально уповноважений орган місцевого самоврядування з питань охорони культурної спадщини.

 

5. Права сектору

Сектор має право:

Видавати приписи, щодо припинення виконання робіт щодо вивчення, реставрації, консервації, ремонту і пристосування нерухомих пам’яток історії та культури, а також інші роботи, що виконуються на пам’ятках та в межах їх територій без відповідних дозволів;

здійснювати контроль в межах компетенції за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

складати протоколи перевірки збереження пам’яток, надавати вказівки щодо усунення виявлених порушень та відшкодування збитків згідно з діючим законодавством;

припиняти будівельні, земляні, дорожні та інші роботи на об’єктах культурної спадщини, в межах їх територій і охоронних зон, у разі виникнення загрози щодо їх пошкодження та руйнування;

бути представником у судах з питань порушень чинного законодавства України про охорону культурної спадщини;

залучати фахівців інших підрозділів міської ради та виконкому, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати у встановленому порядку від інших підрозділів міської ради та виконкому, підприємств, установ і організацій інформацію, документи інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Керівництво сектором

Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством України.

Завідувач сектором:

 • здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, за законність прийнятих ним рішень;
 • забезпечує підготовку проектів рішень та винесення їх на розгляд міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що відносяться до компетенції сектору;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Положення про сектор, а також виконує завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови;
 • забезпечує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення сектору;
 • у разі відсутності завідувача сектору його обов’язки розпорядженням міського голови покладаються на іншого працівника управління містобудування та архітектури міської ради.

 

7. Забезпечення сектору

Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників сектору, видатки на його утримання затверджуються міською радою.

 

 

Секретар міської ради                                          Тетяна БОРИСОВА