Конституцією України надано можливість населенню обирати місцеву владу, а електронне урядування надає можливості населенню щодо контролю обраної влади та отримання необхідної інформації про діяльність обранців.

Електронний уряд – це не просто система надання державою та її органами послуг (у тому числі й відповідної інформації) громадянам на основі їх активної взаємодії за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, а й передусім модернізація самого процесу державного управління відповідно до нових умов суспільного розвитку.

Таким чином урядування є важливою умовою розвитку українського інформаційного суспільства і становлення електронної демократії, де кожен громадянин може мати вільний доступ до інформації та знань, користуватися і обмінюватися ними, застосовувати інформаційні технології для розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і особистісному розвиткові, підвищувати якість життя та створю вати умови для відкритого і прозорого державного управління.

Три роки тому в нашій державі почалася історія електронного урядування – саме тоді було створене Державне агентство з питань електронного урядування. Згодом почав функціонувати портал державних послугiGov.

Ключовимифункціями електронного самоврядуванняє:

- інформування громадян та бізнесу про діяльність державних органів

-надання державних послуг в режиміon-line

-залучення громадян та бізнесу до обговорення та прийняття управлінських рішень

-автоматизація діяльності державних органів та міжвідомчої взаємодії

Одним з головних завдань електронного самоврядування, як і самого органу місцевого самоврядування, є забезпечення комфортних та безпечних умов життя населення на території органу місцевого самоврядування, а також забезпечення зайнятості та відповідної оплати праці. Комфортні умови життя – належний рівень житлово-комунальних послуг, забезпечення продуктами харчування та продовольчими товарами за рахунок розвитку торгівлі на даній території, медичне забезпечення та доступна освіта.

Запровадження електронного урядування в Україні допоможе знищити корупцію. Громадяни практично не будуть стикатися з чиновниками, а швидкість прийняття рішень виросте в рази. Отримати свідоцтво про народження, паспорт, відкрити/закрити бізнес, оформити машину, поспілкуватися із податкової - всі ці питання можна буде вирішити через Інтернет, без візиту до держорганів. Крім того, ми отримаємо серйозну економію бюджетних коштів.