Розмір шрифту:

Управління економіки - загальна інформація

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції

Могилів-Подільської міської ради.

 

ІІІ поверх

Кабінет № 24, 25

Глаголєва Оксана Іванівна - Начальник управління 6-54-40

Буга Алла Тарасівна - Начальник відділу інвестицій, євроінтеграції та комунальної власності 6-66-25

Коваль Володимир Олександрович - Начальник відділу промисловості, торгівлі та мікроекономічного аналізу 6-47-41

Танієва Валентина Михайлівна - головний бухгалтер  6-47-41

Герасім Вікторія Борисівна - провідний спеціаліст відділу промисловості, торгівлі та мікроекономічного аналізу  6-65-16

 

 

 

             Затверджено  

             рішенням 11 сесії

             міської ради 7 скликання

             від 15.12.2016р. № 300

                                                   Міський  голова

 _______________     П.Бровко 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції Могилів-Подільської міської ради

у новій редакції

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції Могилів-Подільської міської ради /надалі - управління/ створено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно рішення 14 сесії міської ради 6 скликання від 20.12.2011 року №346 «Про встановлення статусу самостійності  управлінню з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції міської ради».

1.2. Засновником управління є Могилів-Подільська міська рада /надалі - Засновник/.                                                                                                    

1.3. До складу управління входять структурні підрозділи - відділи, без права юридичної особи:

 - відділ промисловості, торгівлі та мікроекономічного аналізу;

 - відділ інвестицій, євроінтеграції та комунальної власності.

1.4. Управління є структурним підрозділом Могилів-Подільської міської ради. Управління має статус самостійності та визнано головним розпорядником коштів.

1.5. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Засновнику, міському голові і виконавчому комітету Засновника, та підпорядковане першому заступнику міського голови. Безпосередній контроль за діяльністю управління здійснює міський голова.                                 

1.6. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними документами та цим Положенням.

1.7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та бланк встановленого зразка та інші необхідні реквізити юридичної особи.      

1.8. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці та витрати на утримання управління затверджує Засновник за поданням міського голови.          

1.9. Доходи управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.                           

1.10. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) управління або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників

(крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 1. Місце знаходження та юридична адреса управління

2.1. Юридична адреса: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, площа Шевченка, 6/16.                                                                                     

2.2. Повна назва управління: Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції Могилів-Подільської міської ради.                                 

2.3. Скорочена назва управління: Управління економіки міської ради.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Основними завданнями управління є:

 • реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;
 • управління нерухомим майном комунальної власності територіальної громади міста в межах, визначених органом місцевого самоврядування; забезпечення виконання завдань з приватизації комунального майна;
 • реалізація державної регуляторної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
 • реалізація єдиної державної політики у сфері підприємництва та сприяння розвитку малого підприємництва на території міста;
 • формування і проведення державної регіональної політики;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньо - економічної політики;
 • реалізація державної політики у сфері інвестицій та євроінтеграції;
 • реалізація державної політики та її регіональних напрямків в сфері розвитку інфраструктури міста;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та послуг;
 • забезпечення в межах повноважень реалізації державної цінової політики;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;
 • реалізація в межах повноважень державної політики у сфері захисту прав споживачів на території міста;
 • організація та контроль за роботою міського пасажирського транспорту.

 

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань
 • аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
 • виконує роботи з щорічного прогнозування економічного і соціального розвитку міста та підготовки відповідних програм;
 • приймає участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;
 • сприяє розвитку на території міста ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень;
 • розробляє програми та заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку інфраструктури міста;
 • розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд керівництву міської ради та виконкому; розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд керівництву міської ради та виконкому;
 • розробляє програми: соціально-економічного розвитку міста; розвитку малого підприємництва, тощо, здійснює контроль за їх реалізацією;
 • сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;
 • забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
 • готує пропозиції щодо ефективності використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку підприємництва, аналізує використання цих коштів;
 • приймає участь, у межах компетенції, в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;
 • проводить, у встановленому порядку, в межах своєї компетенції, переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;
 • організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;
 • приймає участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів місцевого, обласного та державного бюджетів;
 • здійснює контроль за підготовкою проектів регуляторних актів та їх впровадженням згідно чинного законодавства України;
 • контролює в межах своїх повноважень за виконанням органами виконавчої влади заходів щодо реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
 • розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; приймає участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;
 • аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та послуг;
 • надає консультації громадянам з питань чинного законодавства з захисту прав споживачів у сфері торгівлі;
 • разом з іншими державними органами здійснює контроль за дотриманням підприємствами торгівлі всіх форм власності норм і правил торгівлі; перевіряє умови організації продажу товарів на відповідність вимогам чинного законодавства при розгляді отриманих скарг та звернень споживачів;
 • уповноважені на те виконавчим комітетом посадові особи управління мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, ресторанного господарства, сфері послуг і підприємницької діяльності згідно чинного законодавства;
 • організовує в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 • надає відповідні документи, що погоджують розміщення об’єктів: торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, культурного та іншого призначення;
 • приймає участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки на території міста;
 • організовує, за необхідністю, відповідно до законодавства роботу з атестації підприємств торгівлі, послуг та приймає участь у визначенні категорії підприємства;
 • проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є комунальною власністю територіальної громади;
 • готує міському голові пропозиції з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери управління міської ради;
 • приймає участь у підготовці пропозицій щодо розроблення міських і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;
 • контролює роботу підприємств та підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів на території міста; готує відповідні документи для проведення конкурсів з визначення переможців на право перевезення пасажирів на території міста;
 • формує мережу таксомоторних стоянок та розробляє пропозиції щодо їх перспективного розвитку;
 • готує міському голові пропозиції з питань покращення перевезень пасажирів на території міста;
 • подає на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління;
 • приймає участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;
 • сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території міста;
 • приймає участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • розглядає звернення та пропозиції суб’єктів господарювання, громадських організацій та громадян, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції управління, приймає щодо них рішення, забезпечує прийом громадян;

 У сфері інвестицій та євроінтеграції:

 • координує дії та співпрацює з Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку ПРООН;
 • співпрацює з Програмою економічного розвитку міст USAID;                                                                                               
 • забезпечує стратегічне планування та менеджмент проектів, створення, адміністрування, підтримка та актуалізація Стратегічного плану економічного розвитку міста;
  • визначає пріоритетні напрямки розвитку інфраструктури для формування бази інвестиційної привабливості міста;
 • сприяє розвитку прикордонної і прибережної торгівлі, розвитку взаємовигідних стосунків підприємств міста з підприємствами Молдови;
  • формує бази даних проектів стратегічного, інвестиційного і інноваційного плану, державних та міждержавних конкурсів;
 • впроваджує проекти економічного розвитку:

- готує пропозиції ефективного використання коштів для фінансування впроваджуваних інвестиційних проектів;

- визначає та оцінює потенційні зовнішні джерела фінансування проектів – банки, міжнародні донори, урядові програми;

- бере участь у процесі підготовки й затвердження бюджету з мето забезпечення виділення коштів, необхідних для виконання пріоритетних проектів;

- розробляє матеріали, необхідні для подання заявок на отримання фінансування, фінансове оцінювання та аудит виконання проектів.

- забезпечує підтримку підприємництва та залучення інвестицій:

- координує дії з підтримки підприємництва та інвестицій;

- виконує функції посередника між підприємцями та місцевою владою;

- бере участь у впровадженні маркетингових стратегій регіону;

- разом з іншими структурними підрозділами міської ради приймає участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

- сприяє впровадженню сучасних кредитно – інвестиційних механізмів в розвиток інфраструктури міста.

 У сфері управління нерухомим майном комунальної власності:

- управління є органом приватизації нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста;

- управління як орган приватизації нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста здійснює державну політику у сфері приватизації об’єктів комунальної власності:

- розробляє програми приватизації майна на території міста, здійснює контроль за їх виконанням;                                                                         

- здійснює повноваження власника комунального майна, що приватизується;

- публікує в засобах масової інформації перелік об’єктів, що приватизуються відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством;

- здійснює продаж об’єктів приватизації;                                                                                                                                                                                                  розглядає заяви з приватизації майна і приймає відповідні рішення;

- утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації майна, що перебуває у комунальній власності, затверджує акти інвентаризації та оцінки вартості майна;

- забезпечує надходження коштів, одержаних від приватизації, до відповідних бюджетів та фондів приватизації і веде облік надходження  коштів по об’єктах, контролює стан оплати вартості конкретних об’єктів приватизації;                                                                   

 - забезпечує інформування населення, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування про хід приватизації комунального майна;                                                                                                              

- здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації;

- складає переліки об’єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом, приймає рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом, або приватизацію шляхом викупу іншими покупцями;                                           

- виступає орендодавцем об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, укладає договори оренди та здійснює контроль за надходженням коштів від зданих в оренду приміщень;

- здійснює інші функції згідно з чинним законодавством /надання послуг, тощо/.

 

 1. Управління має право:

                                                                       

 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради,

    підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з

    їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 • одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів

    органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій

    інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання

    покладених на нього завдань;

 • скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його

    компетенції;

 • укладати у встановленому порядку договори, набувати майнових і  

    немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді та                                    

     господарському суді з питань, що належать до його компетенції;

 • використовувати кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної   

  власності на покриття витрат, пов’язаних з приватизацією;

 •  взаємодіяти, в процесі виконання покладених на нього завдань, з іншими  

  структурними підрозділами міської ради, територіальними органами  

  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з  

  підприємствами, установами, банківськими установами, організаціями та

  об’єднаннями громадян.

 

6 . МАЙНО УПРАВЛІННЯ

 

 6.1. Майно управління становлять основні та обігові кошти, цінності,  

        вартість яких відображається в самостійному балансі.                               

 6.2. Власником майна управління виступає Засновник.                                            

 6.3. Управління здійснює правомочність власника майна за попереднім

        погодженням і в обсягах, визначених Засновником.

6.4. Джерелом формування майна управління є:

 • кошти, що надходять з місцевого бюджету відповідно до розпоряджень

   міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

 • кредити та позики банківських установ;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

7.1. Керівництво управлінням здійснюється Засновником і його уповноваженими органами та міським головою в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням. Уповноваженим органом Засновника є виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради.                                                                          

7.2. Компетенцією органів управління /Засновника/ та його уповноважених органів є: 

- визначення основних напрямків діяльності управління; 

- визначення доцільності, порядку умов відчуження використання та розпорядження майном та коштами управління; 

- внесення змін і доповнень до Положення про управління;                               

- затвердження чисельності, структури та штатного розпису працівників управління;                                                                                                        

- прийняття рішень про припинення діяльності управління, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;                               

7.3. Засновник може прийняти рішення про розмежування власних   

повноважень/їх делегування/ між уповноваженими органами /виконавчим    

комітетом, міським головою, виконавчими органами Засновника/ та  

начальником управління в межах повноважень, наданих чинним

законодавством.

 7.4. Міський голова:

  - призначає, звільняє з посади начальника та працівників управління в  межах загальної чисельності працівників, затвердженої Засновником;

  - здійснює безпосередній та постійний контроль за діяльністю управління.

    7.5. Управління очолює начальник, який призначається на цю посаду за розпорядженням міського голови.

    7.6. Начальник управління в межах своїх повноважень:

- керує діяльністю управління і несе персональну відповідальність за  виконання покладених на управління завдань; визначає функції та  ступінь відповідальності працівників його структурних підрозділів;

  - розподіляє повноваження та обов’язки між працівниками управління з наступним затвердженням міським головою;

  - видає в межах компетенції управління накази на виконання рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління, організовує і контролює їх виконання;

  - без доручення діє від імені управління, представляє його інтереси на  підприємствах, в установах та організаціях міста, заключає договори,   видає доручення, розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління за погодженням з міським головою;

  - розпоряджається майном, яке перебуває на балансі та в користуванні управління за рішенням Засновника або міського голови.   

    7.7. Структурні підрозділи (відділи) управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником управління одноособово.

 

 1. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

 

    8.1. Оперативний бухгалтерський та статистичний облік та звітність здійснюється управлінням в порядку, встановленому діючим законодавством України та подається у відповідні органи.

    8.2. Про свою роботу управління звітує перед Засновником та його виконавчими органами щорічно.

    8.3. Контроль за діяльністю управління здійснюється Засновником, його уповноваженими органами та іншими державними органами в межах власних повноважень відповідно до законодавства та цього Положення.

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ

 

    9.1. Реорганізація /злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення/ та ліквідація управління здійснюється за рішенням Засновника, суду чи господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.                                                                                                              

    9.2. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття,  поділу, приєднання або перетворення) активи управління передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

      Начальник управління  з питань економіки,

      інвестицій та євроінтеграції 

      Могилів-Подільської    міської ради                                 О.І. Глаголєва