Розмір шрифту:

Регламент Могилів-Подільської міської ради 8 скликання

                                                                                                       Додаток

                                                                                         до рішення 2 пленарного

                                                                                         засідання 1 сесії міської

                                                                                         ради 8 скликання

                                                                                         від 08.12.2020 року №16 

 

                  

 

                                          Р Е Г Л А М Е Н Т

Могилів - Подільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області 8 скликання

 

                                  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Даний Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області 8 скликання (далі – міська рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради, затвердження порядку денного сесії, порядок роботи сесії, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських груп та фракцій у міській раді, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових постійних комісій  та з інших питань, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», інших законодавчих актів України, Положенням про постійні комісії міської ради та цим Регламентом.

 

Стаття 1. Могилів-Подільська міська рада Могилів-Подільського району Вінницької області (далі - міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Могилів-Подільську міську територіальну громаду Могилів-Подільського району, яка утворена відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області» від 12.06.2020 року №707-р,  та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста та іншими законами та нормативно-правовими актами. 

 

Стаття 2. Повноваження ради

Могилів-Подільська міська рада Могилів-Подільського району Вінницької області є юридичною особою і наділяється законодавством  власними  повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

 

Стаття 3. Нормативні акти ради

Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, забезпечує і здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові до виконання усіма посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, а також громадянами, котрі постійно чи тимчасово проживають на території громади.

 

Стаття 4. Рада правомочна розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законодавством до її компетенції, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади.

 

         Стаття 5. Міська рада формується із депутатів, обраних згідно діючого законодавства, в кількості 34 депутати.

 

         Стаття 6. Строк повноваження міської ради встановлюється  Конституцією України та законами України.

 

                Стаття 7. Регламент міської ради – це документ про основні правила, з допомогою яких регулюється порядок діяльності міської ради, її виконавчих органів, депутатів, депутатських формувань. Регламент спрямований на забезпечення чіткої цілеспрямованої і якісної організації роботи, розвитку демократичних принципів її діяльності.

Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Зміни і доповнення до нього приймаються міською радою за пропозицією міського голови, постійних комісій, депутатських фракцій, депутатів, депутатських груп. Регламент  міської ради діє до моменту затвердження нового Регламенту ради.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії до нього повинні бути внесенні відповідні зміни і доповнення.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України, незалежно від внесених змін до Регламенту.

 

Стаття 8. Порядок формування і організація діяльності міської ради, її  виконавчих органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними актами, а також даним регламентом та положенням про постійні комісії міської ради.

                  

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

       Стаття 9. Міська рада проводить свою роботу сесійно

       Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також постійних комісій міської ради.

 

  Стаття 10. Місце проведення та мова ведення засідань міської ради

 1. Міська рада проводить засідання в адміністративній будівлі Виконавчого комітету міської ради за адресою: площа Шевченка, 6/16 місто Могилів-Подільський Могилів-Подільського району Вінницької області.
 2. За розпорядженням міського голови пленарні засідання сесії ради можуть проводитися в іншому місці, або приміщенні, відповідно до карантинних вимог та обмежень.
 3. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) або інших надзвичайних станів або ситуацій:
 • пленарні засідання міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;
 • порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:
 • можливість реалізації прав депутатів місцевих рад;
 • ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;
 • встановлення результатів голосування щодо кожного питання;
 • до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання;
 • рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання місцевої ради;
 • запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання;
 • на проєкти рішень, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

 

 

 1. Засідання міської ради та її діловодство ведуться державною мовою.
 2. Згідно Закону України «Про державну службу» українська мова є мовою офіційного спілкування посадових осіб міської ради під час виконання посадових обов’язків, а також мови діловодства і документації.

Промовець, який є громадянином іншої держави і не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою за умови перекладу.

 

Стаття 11. Гласність роботи сесії ради

 1. Сесії ради є відкритими для громадськості, якщо не прийнято рішення згідно з внесеною пропозицією про те, щоб розглянути деякі питання у режимі закритого засідання.
 2. Кожний громадянин має право брати участь у роботі сесії ради у якості слухача, якщо прийнято рішення про проведення

відкритого засідання і, якщо площа приміщення, де проходить сесія, дозволяє це зробити. Це положення не поширюється на

представників преси, які здійснюють право на інформацію і виконують обов’язок по інформуванню громадян.

 1. Громадськість може не допускатись до засідання при розгляді наступних питань:

3.1. Персональні обов’язки.

3.2. Справи, пов’язані з земельними ділянками (купівля-продаж, обмін, оренда та найм).

3.3. Юридичні угоди з приватними особами та підприємствами, при обговоренні яких мова піде про особисті та економічні

стосунки.

3.4. Надання кредитів, отримання кредитів, а також справи, пов’язані з гарантіями по кредитах.

3.5. Слухання з приводу договірних умов для осіб чи підприємств, що претендують на отримання замовлення і є

конкурентами.

3.6. Окремі рішення, що стосуються надійності, платоспроможності чи попередніх судимостей громадян.

3.7. Справи, пов’язані із справлянням зборів, що стосуються окремих платників (податкова таємниця).

3.8. Питання контрольно-ревізійної діяльності, якщо не йдеться лише про загальні засади чи питання загального змісту.

3.9. Інші питання, розгляд яких на закритому засіданні зумовлений інтересами загального блага, потребами захисту інтересів окремих осіб, або, якщо інше не передбачено законом чи робиться на підставі закону.

 1. Пропозиції про недопущення громадськості, обґрунтовуються, обговорюються і приймаються на закритому засіданні ради.

Рішення оприлюднюється на відкритому засіданні.

 1. Запрошені на сесію представники державних органів, громадського самоврядування, інших громадських об’єднань,

місцевих осередків політичних партій, трудових колективів не повинні висловлювати своє ставлення до виступів депутатів аплодисментами, викриками та іншими діями, що заважають роботі сесії. У випадку порушення порядку ці особи попереджаються головуючим, в разі наступного порушення- залишають зал за розпорядженням головуючого.

 1. На пленарне засідання міської ради можуть бути запрошені гості та особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного. На засіданні ради можуть бути присутні громадяни на визначених для цього місцях.
 2. За своїм рішенням міська рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні відповідної посадової чи службової особи, представників громадськості. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці – через них.
 3. Начальник юридичного відділу апарату міської ради та виконкому, а в разі його відсутності – головний спеціаліст, здійснює правовий супровід пленарних засідань міської ради.
 4. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам міської ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні міської ради.
 5. Особи, присутні на засіданнях міської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, за процедурним рішенням, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 12. Права та обов'язки депутата в раді

 1. Права, обов'язки та діяльність депутата в міській раді та її органах визначаються Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії міської ради та цим Регламентом.
 2. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії про результати виборів депутатів та визнання їх повноважень і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання.
 3. Повноваження депутата достроково можуть бути припинені у випадках, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
 4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.
 5. Участь депутата у роботі ради полягає:
 • в присутності на всіх пленарних засіданнях ради та в роботі постійних комісій;
 • в активній роботі над питаннями, що вносяться на розгляд ради і постійних комісій;
 • виступах з питань, що розглядаються;
 • внесенні поправок і пропозицій при розгляді проєктів рішень на сесії;
 • ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;
 • ініціюванні питань до порядку денного сесії та підготовці проєктів рішення з даного питання;
 • організації контролю за виконанням рішень ради, в першу чергу, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат.
 1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та постійних комісій, до складу яких він входить. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.
 2. Жоден депутат не має права виступати від імені постійної комісії, групи чи фракції, якщо на те він не має доручення відповідного органу.
 3. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання на ім’я міського голови.
 4. Депутат міської ради може мати помічників-консультантів, які працюють в раді на громадських засадах. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів, а також їх правовий статус визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради.
 5. Депутат зобов’язаний вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян, для чого визначити і оприлюднити дні, час та місце прийому, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо їх оперативного вирішення.
 6. Депутат міської ради не рідше одного разу на рік зобов’язаний інформувати виборців про роботу міської ради та свою депутатську діяльність на зустрічах з виборцями, шляхом публікацій в друкованих або електронних засобах масової інформації міста та подавати звіт до відділу організаційної роботи апарату міської ради та виконкому.
 7. Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 8. У разі систематичного порушення депутатом міської ради норм депутатської етики, надходження звернень громадян з даного питання, пропуску депутатом упродовж року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту розглядає на своєму засіданні наведені факти і, у разі необхідності, вносить на розгляд ради питання про внесення пропозицій міській виборчій комісії про відкликання депутата, якщо відповідні підстави передбачені чинним законодавством України.
 9. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата міської ради забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 13. Забезпечення діяльності міської ради

 1. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, її органів, депутатів міської ради, депутатських груп та фракцій здійснює відділ організаційної роботи апарату міської ради та виконкому, документальне, правове та фінансове забезпечення депутатської діяльності - спільно з іншими виконавчими органами міської ради в установленому порядку.

 

 

      Стаття 14.  Перша сесія міської ради

 1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією в порядку та строки, що встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Виборчим кодексом України, на підставі якого обиралися депутати міської ради нового скликання. Її відкриває голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови. У разі відмови або неможливості виконання з поважних причин головою міської виборчої комісії своїх обов’язків, їх здійснює інша уповноважена особа виборчої комісії в установленому законом порядку.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, міський голова головує на пленарних засіданнях першої сесії.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради, міська рада своїм рішенням утворює робочу групу, в яку входять:

 -  міський голова;

 -  секретар міської ради;

 -  керуючий справами (секретар) виконкому;

 -  заступник міського голови;

 -  старости;

 -  голови постійних комісій, депутати міської ради;

 -  представник юридичного відділу;

 -  представник організаційного відділу;

-   інші зацікавлені профільні відділи.

 

Стаття 15. Інформаційне забезпечення новообраних депутатів

до першої сесії міської ради

 

 1. Відділ організаційної роботи апарату міської ради та виконкому надає депутатам, які входять до складу робочої групи з підготовки питання щодо постійних комісій, Регламенту та Положення про постійні комісії міської ради (в подальшому - робочої групи):
 • Регламент міської ради попереднього скликання;
 • Положення про постійні комісії міської ради попереднього скликання;
 • довідковий матеріал про обраних депутатів міської ради;
 • перелік постійних комісій міської ради попереднього скликання.

 

Стаття 16.  Формування та організація роботи робочої групи з підготовки пропозицій щодо постійних комісій, Регламенту та Положення про постійні комісії міської ради

 1. Для підготовки пропозицій щодо утворення та обрання складу постійних комісій, Регламенту ради, Положення про постійні комісії на першій сесії міської ради нового скликання створюється робоча група з числа новообраних депутатів.
 2. Політичні партії, які за результатами виборів депутатів міської ради взяли участь у розподілі депутатських мандатів, делегують рівну кількість представників від політичних партій.  
 3. Робочу групу очолює новообраний міський голова, заступник і секретар обираються на її першому засіданні з числа членів групи. Свою діяльність робоча група здійснює на засадах, установлених для тимчасових комісій.
 4. Пропозиції за результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд сесії. Робоча група припиняє свою діяльність після утворення та обрання складу постійних комісій, затвердження Регламенту ради та Положення про постійні комісії.

 

Стаття 17. Порядок складення присяги новообраним міським головою та депутатами міської ради

 1. Новообраний міський голова складає присягу посадової особи місцевого самоврядування на першій сесії міської ради такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».               

Підписаний міським головою текст присяги зберігається в установленому порядку.          

 1. Депутат міської ради на першій сесії міської ради приймає присягу такого змісту:

«Приступаючи до виконання обов'язків депутата Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, зобов'язуюсь дбати про благо міської територіальної громади міста Могилева-Подільського Могилів-Подільського району Вінницької області та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста».                

Присягу зачитує наймолодший за віком депутат. Кожен депутат скріплює присягу своїм підписом.

Підписані депутатами тексти присяги зберігаються в установленому порядку.

 

Стаття 18. Розгляд питань на першій сесії новообраної міської ради

На першій сесії новообраної міської ради обов’язковими для розгляду є питання:                                                                                                                                                 

 • оголошення територіальною виборчою комісією рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів;
 • оголошення територіальною виборчою комісією рішення про обрання міського голови;
 • прийняття присяги новообраним міським головою;
 • обрання секретаріату сесії (протокольне рішення);                                                                       
 • обрання лічильної комісії;
 • про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування новообраному голові;                                                                       
 • про припинення повноважень міського голови та секретаря міської ради попереднього скликання;
 • про обрання секретаря міської ради нового скликання;
 • про утворення робочої групи для підготовки пропозицій щодо утворення та обрання складу постійних комісій, Регламенту та Положення про постійні комісії міської ради;                                                               
 • про утворення постійних комісій міської ради;
 • про обрання складу постійних комісій міської ради;
 • про затвердження заступників міського голови;
 • про утворення виконавчого комітету міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу;    
 • про звільнення заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Стаття 19. Секретаріат сесії міської ради

 1. На кожній сесії міської ради обирається секретар в кількості одного депутата, про що зазначається в протоколі, який підписується обраним секретарем та головуючим на засіданні. Обрання секретаря затверджується більшістю голосів від загального складу ради.
 2. Завданням секретаря є:
 • реєстрація записок з проханням на виступи, формування списку бажаючих виступити та передача його головуючому;
 • реєстрація проєктів документів, заяв, повідомлень, пропозицій, прохань депутатів, депутатських груп і фракцій та розповсюдження їх як офіційних документів;
 • ведення обліку виступаючих на сесії;
 • контроль за дотриманням Регламенту депутатами міської ради та запрошеними.
 • підраховує поіменне голосування по кожному питанню порядку денного, про що відображає в протоколі.
 1. У разі необхідності секретар готує проєкт рішення.

 

Стаття 20. Лічильна комісія

 1. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосування та підрахунку голосів депутатів.
 2. Лічильна комісія обирається міською радою за поданням міського голови з депутатів з урахуванням принципу рівного пропорційного представництва депутатських груп і фракцій шляхом відкритого голосування за списком без його обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.
 3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Робота лічильної комісії проводиться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких внесено для голосування.
 4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії, обраного на першому пленарному засіданні сесії, міська рада може прийняти рішення про обрання на період даного пленарного засідання нового члена або нового складу лічильної комісії.
 5. звернення депутатів, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні розглядає постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

Стаття 21. План роботи міської ради

 1. Пропозиції щодо плану роботи міської ради вносяться міським головою, постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим комітетом ради на ім’я секретаря ради. Секретар ради формує проєкт плану роботи ради та подає його міському голові для затвердження на сесії міської ради.

 

      Стаття 22. Порядок підготовки питань на розгляд сесії та формування порядку денного сесії

 1. Порядок денний сесії міської ради формується міським головою та затверджується міською радою на кожній сесії.

         У випадках, якщо сесії скликаються секретарем ради або на вимогу не менш, як однієї третини депутатського корпусу або постійної комісії, порядок денний формує ініціатор скликання сесії.               

 1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради подаються міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом міської ради, загальними зборами громадян та реєструються в загальному відділі апарату міської ради та виконкому.

         Пропозиції подаються на ім’я міського голови з пояснювальною запискою, яка повинна містити юридичне обґрунтування прийняття даного рішення, об’єктивний аналіз стану справ з питання, яке пропонується до розгляду, передбачати конкретні заходи щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усунення наявних недоліків із зазначенням виконавців та реальних строків виконання, необхідні прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації.       

         Підготовка проєктів рішень здійснюється згідно Закону України «Про звернення громадян» та інших чинних нормативно-правових актів.

 1. Секретар міської ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, та сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень.

         Для розгляду пропозицій щодо внесення питань на розгляд ради міський голова дає доручення профільним заступникам організувати підготовку проєктів рішень та матеріалів з цих питань на розгляд ради в порядку, визначеному статтею 23 Регламенту.         

 1. Належним чином підготовлені та погоджені проєкти рішень міський голова подає секретарю ради для забезпечення розгляду зазначених проєктів рішень на засіданнях постійних комісій ради.

         Перелік питань, які внесені до порядку денного засідань постійних комісій, доводяться до відома міського голови, заступників міського голови, секретаря та виконавчих органів ради.

 1. Депутат міської ради має право внести на розгляд ради проєкт рішення з питань, що належить до її компетенції. Проєкт рішення, який вноситься депутатом міської ради, підписується і подається депутатом на ім’я міського голови та копія – секретарю міської ради. Одночасно депутат може подати підготовлений ним проєкт рішення та погоджений у відповідному порядку профільній постійній комісії для його попереднього розгляду.

         За результатами розгляду проєкту рішення, профільна постійна комісія направляє рекомендації міському голові щодо включення даного питання до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради.

         Міський голова дає доручення профільному заступнику забезпечити підготовку проєкту рішення, поданого депутатом, у відповідності до ч. 1-8

ст. 23 Регламенту.

         Секрета