Розмір шрифту:

Служба у справах дітей, сім’ї та молоді Могилів-Подільської міської ради

 1. Керівний склад, структура відділу / управління та графік роботи

Посада

ПІБ

Контакти

(тел, е-mail)

№ каб., поверх

Служба у справах дітей, сім’ї та молоді Могилів-Подільської міської ради

Начальник

Служби у справах дітей, сім’ї та молоді Могилів-Подільської міської ради

Сувалова Леся Анатоліївна

6-61-48,

ssdsm-mp@ukr.net

Кабінет № 2

Перший поверх

Головний бухгалтер

Чопенко Юлія Юріївна

6-52-97

Кабінет № 1,

Перший поверх

Головний спеціаліст з правової роботи

Бровко Світлана Борисівна

6-52-97

Кабінет № 1,

Перший поверх

Відділ соціальної роботи сім’ї та молоді

Начальник відділу-психолог соціальної роботи сім’ї та молоді

Пержар Тетяна Валеріївна

6-52-97

Кабінет № 1,

Перший поверх

Головний спеціаліст

Дишкант Людмила Іванівна

 6-52-97

Кабінет № 1,

Перший поверх

Відділ у справах дітей

Начальник

відділу у справах дітей

Квачко Тетяна

Володимирівна

 

6-24-28

Кабінет № 7,

Перший поверх

Головний спеціаліст

відділу у справах дітей

Гоєк Валентина

Олександрівна

 

6-24-28

Кабінет № 7,

Перший поверх

 

Графік роботи  відділу/управління

Дні тижня

Графік роботи

Обідня перерва

Понеділок-четвер

08:00-17:15

13:00-14:00

П’ятниця

08:00-16:00

Субота і неділя

Вихідні дні

 

Графік прийому

Начальник

служби у справах дітей, сім’ї та молоді

Могилів-Подільської міської ради

Вівторок

 

08:00-16:00

Головний бухгалтер

Понеділок, середа

 

08:00-16:00

Відділ соціальної роботи сім’ї та молоді

Понеділок, середа

 

08:00-16:00

Відділ у справах дітей

Понеділок, четвер

 

08:00-16:00

 

 

 

 

 

 1. Положення про відділ

 

ПОЛОЖЕННЯ

(у новій редакції)

про службу у справах дітей, сім’ї та молоді

Могилів-Подільської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1.    Служба у справах дітей, сім’ї та молоді Могилів – Подільської міської ради (надалі - Служба) є виконавчим органом  Могилів-Подільської міської ради, утворена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.   Засновником Служби є Могилів-Подільська міська рада (надалі - Засновник). Служба у своїй діяльності підзвітна, підконтрольна та підпорядковується Засновнику, міському голові та виконавчому комітету Засновника. Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

1.3.    Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами  Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Вінницької обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями Могилів-Подільської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

1.4.   До складу Служби входять структурні  підрозділи - відділи, без права юридичної  особи:     

 • відділ у справах дітей;
 • відділ соціальної роботи сім’ї та молоді.

Структурні підрозділи (відділи) Служби діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються за рішенням Засновника.

1.5.   Служба є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та бланк встановленого зразка.

 1. Місце знаходження та юридична адреса

2.1.   Місцезнаходження Служби, юридична адреса:  24000, Вінницька  область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16.

2.2.   Повна назва Служби: служба у справах дітей, сім’ї та молоді Могилів-Подільської міської ради.

2.3.   Скорочена назва Служби: ССДСМ.

 1. Доходи неприбуткової організації

3.1.   Служба утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

3.2.   Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Служби, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. 

3.3.   Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) Служби або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

3.4.   Умови оплати праці, структура і штатна чисельність Служби затверджується міською радою.

3.5.   Служба є бюджетною, неприбутковою установою.

 1. 4. Основні завдання Служби:
 • захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • профілактика негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;
 • оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;
 • протидію торгівлі людьми;
 • попередження насильства в сім’ї;
 • забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;
 • протидія будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;
 • підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї;
 • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, сім’ї та молоді у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;
 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, сім’ї та молоді;
 • організація на території міста обслуговування дітей, сімей та молоді, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
 • здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами з питань дітей, сім’ї та молоді міської ради, законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері, що віднесено до компетенції Служби, надання їм організаційно-методичної допомоги;
 • залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.
 1. Основні функції Служби:

Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, постановами  Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Вінницької обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями Могилів-Подільської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими, нормативними актами;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів
 • фізичних осіб;
 • здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • надає адміністративні послуги;
 • аналізує стан та тенденції соціального розвитку міста та вживає заходів до усунення недоліків;
 • вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Могилева-Подільського;
 • вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови міської ради, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови міської ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови міської ради для їх розгляду на сесії міської ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;
 • контролює та координує роботу структурних підрозділів з питань дітей, сім’ї та молоді міської ради;
 • надає методичну допомогу структурним підрозділам з питань здійснення наданих їм законом повноважень у сфері соціального захисту дітей, сім’ї та молоді;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Служби, міській раді та Мінсоцполітики;
 • готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби, міській раді та Мінсоцполітики;
 • здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання міській раді;
 • співпрацює з управлінням соціального захисту населення та управлінням освіти міської ради щодо реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

У сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей:

 

 • забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей;
 • організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед дітей;
 • здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
 • здійснює з питань, що належать до її компетенції, координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;
 • організовує разом з іншими структурними підрозділами міської ради, Ювенальною Превенцією Сектору Поліції Могилів-Подільського відділу поліції заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;
 • координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;
 • визначає пріоритетні напрямки поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей;
 • разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами, громадськими організаціями організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей;
 • забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;
 • здійснює регіональний облік дітей, які можуть бути усиновленими;
 • ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені та видає їм направлення для знайомства з дитиною;
 • забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” (далі – ЄІАС “Діти”);
 • забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС “Діти”;
 • здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС “Діти”;
 • у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:

 • визначає потребу міста у соціальних послугах для дітей, сімей та молоді, готує та подає пропозиції голові міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
 • забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям, сім’ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
 • спрямовує та координує діяльність відділу соціальної роботи сім’ї  та молоді  служби у справах дітей, сім’ї та молоді Могилів-Подільської міської ради;
 • надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка) та іншим закладам, які належать до сфери управління Служби, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
 • здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності соціальних закладів, установ та служб в тому числі створених громадськими організаціями та приватними особами в реалізації державної політики з питань дітей, сім’ї та молоді;
 • контролює і координує роботу структурних підрозділів міської ради з питань дітей та сім’ї стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері захисту прав та інтересів дітей та сімей, надає їм практичну, консультативно-правову та організаційно-методичну допомогу;
 • проводить роботу, пов’язану зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які належать до сфери управління Служби, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на їх утримання;
 • визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;
 • здійснює заходи щодо виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які   перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої     допомоги;
 • здійснює оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
 • надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в  тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні  послуги з соціального супроводу, консультування,соціальної профілактики;
 • контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;
 • сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, здійснює соціальне супроводження прийомних сімей і  дитячих будинків сімейного типу, а також соціальний супровід  дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
 • визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції;
 • співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги, сім’ям з дітьми, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
 • у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім’ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки працівників органів опіки та піклування, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;
 • організовує здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у                закладах  для дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
 • забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження  або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;
 • здійснює контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
 • розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту дітей та сімей.

У сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

 • готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім’ї;
 • забезпечує ведення, в межах компетенції, міської статистики щодо сімей;
 • розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
 • координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
 • здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
 • надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;
 • забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей (у тому числі щодо патронату над дитиною);
 • надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;
 • здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 • координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей подає міській раді пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 • надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;
 • розробляє і виконує власні та підтримує громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Служби, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
 • здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
 1. Права

Служба має право:

 • вносити Мінсоцполітики,  місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення   соціальної   роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • подавати пропозиції до проектів відповідного місцевого бюджету з питань, що належать до їх компетенції;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
 • здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді, та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 1. Органи Служби

7.1.   Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку міським головою. В разі відсутності начальника Служби обов’язки покладаються за розпорядження міського голови.

7.2.   Компетенцією органів Служби є:                                                                              

 • визначення основних напрямків діяльності Служби;
 • визначення доцільності, порядку відчуження, використання та розпорядження майном та коштами Служби;
 • затвердження, внесення змін та доповнень до Положення про Службу;
 • затвердження чисельності, структури та штатного розпису Служби;
 • прийняття рішень про припинення діяльності Служби, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
 • повноваження, надані чинним законодавством.

7.3.   Міський голова:

 • призначає та звільняє з посади начальника та працівників Служби;
 • постійний контроль за діяльністю Служби.

7.4.   Начальник Служби в межах своїх повноважень:

 • керує діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, законність прийнятих ним рішень;
 • розподіляє повноваження та обов’язки між працівниками Служби, затверджує посадові інструкції працівників;
 • видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
 • розпоряджається майном, яке перебуває на балансі Служби та коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Служби;
 • без доручення діє від імені Служби, представляє її інтереси, заключає договора, видає доручення;
 • складає в установленому порядку штатний розпис Служби в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;
 • представляє Службу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Служби.
 1. Відповідальність

8.1. Посадові особи Служби несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами згідно чинного законодавства.

8.2.   Облік та звітність здійснюється Службою в порядку, встановленому діючим законодавством України та подається у відповідні органи.

8.3.   Про свою роботу Служба звітує перед Засновником, виконавчим комітетом Засновника, міським головою.

 1. Реорганізація і ліквідація

9.1.   Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та  ліквідація Служби здійснюється за рішенням Засновника чи суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2.   В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Служби передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.3.   Служба у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. Внесення змін та доповнень до цього Положення проводиться за рішенням Засновника.

 

 

 

Начальник служби у справах дітей,

сім’ї та молоді міської ради                                                  Л. Сувалова