На території міста здійснено відбір проб атмосферного повітря на вміст азоту діоксиду та оксиду вуглецю та проведені заміри зовнішнього гамма-випромінювання.

Встановлено:

- вул. Полтавська, 89 ( КНП Могилів-Подільська ОЛІЛ ) о 1030- 1130 максимально разові середньозважені концентрації парів азоту діоксиду - речовини ІІІ небезпеки, для якого властивий гостро направлений механізм дії становив 0,11 мг/м3 при нормі не більше 0,2 мг/м3 та оксиду вуглецю - речовини ІV класу небезпеки, для якого властивий гостро направлений механізм дії становив 1,5 мг/м3 при нормі не більше 5,0 мг/м3, що не перевищує нормативи, визначені "Гранично допустимими концентраціями хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" від 03.03.2015 р. Потужність поглинутої дози гамма-випромінювання – 5 -10 мкР/год (при гігієнічному нормативі не більше 30 мкР/год ), що не перевищує показники, визначені «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»;

- вул. Стависька, 67 ( ДНЗ № 2 ) о 1140- 1240 максимально разові середньозважені концентрації парів азоту діоксиду та оксиду вуглецю становили 0,13 мг/м3 та 1,1 мг/м3 відповідно. Потужність поглинутої дози гамма-випромінювання – 9 -10 мкР/год;

- вул. Покровська, 18 ( ДНЗ № 1 ) о 1250- 1350 максимально разові середньозважені концентрації парів азоту діоксиду та оксиду вуглецю становили 0,14 мг/м3 та <1,0 мг/м3 відповідно. Потужність поглинутої дози гамма-випромінювання – 9 -13 мкР/год;

- вул. Сагайдачного, 9 ( міський парк ) о 1400- 1500 максимально разові середньозважені концентрації парів азоту діоксиду та оксиду вуглецю становили <0,02 мг/м3 та <1,0 мг/м3 відповідно. Потужність поглинутої дози гамма-випромінювання – 7 -10 мкР/год;

- проспект Незалежності, 110/2 ( НВК № 3 «ЗНЗ-ДНЗ» ) о 1510- 1610 максимально разові середньозважені концентрації парів азоту діоксиду та оксиду вуглецю становили 0,12 мг/м3 та <1,0 мг/м3 відповідно. Потужність поглинутої дози гамма-випромінювання – 8 -13 мкР/год;