КНП Могилів-Подільська ОЛІЛ» - лікувальний заклад майже з віковою історією і бездоганною репутацією в плані надання кваліфікованих медичних послуг відповідно сучасних стандартів і принципів доказової медицини.

ОЛІЛ отримала ліцензії на всі необхідні види діяльності (медичну практику, використання іонізуючого випромінювання, обіг наркотичних засобів і прекурсорів). Атестована на вищу категорію, підтверджено дію сертифікату на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері охорони здоров’я відповідно ДСТУ ІSO 9001:2015. Акредитована на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини».

Як зауважив головний лікар ОЛІЛ Миколюк Василь Васильович, - лікарня повністю забезпечена медичними кадрами. Вторинну медичну допомогу надають 87 лікарів і 187 середніх медичних працівників. 81,8% лікарів атестовані, в т.ч. 75,8% на вищу і І категорію. Серед середніх медичних працівників атестовано – 70,7%.

Матеріально-технічна база лікарні в останні роки значно покращилась. Вікна всіх корпусів замінені на металопластикові енергозберігаючі конструкції, проведені капітальні і поточні ремонти хірургічного відділення, отоларинологічного та травматологічного стаціонарів, перинатального центру, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, консультативно-діагностичної поліклініки, патанатомічного відділення, клініко-діагностичної лабораторії, покрівлі інфекційного відділення, господарського блоку, реконструкція харчоблоку з застосуванням заходів з енергозбереження. Проведений ремонт у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги, в якому доступ до під’їзду спеціалізованого транспорту захищений від несприятливих погодних умов, забезпечено безперешкодне прийняття двох одиниць санітарного транспорту, їх наскрізний проїзд.

У відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги забезпечені умови прийому осіб з особливими потребами (пандус, спеціально обладнаний туалет). Набір приміщень у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги дозволяє одночасно приймати десять і більше пацієнтів, проводити динамічне спостереження за станом пацієнта та його лікування впродовж доби, ізоляцію інфекційних і контамінованих пацієнтів. Є можливість проводити лабораторне, рентгенологічне, функціональне, УЗД, ендоскопічне обстеження пацієнтів, виконання оперативних втручань, надання медичної допомоги при травмах.

У складі ОЛІЛ функціонує консультативно-діагностична поліклініка. Як підкреслила заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Бабій Тетяна Яківна - амбулаторну медичну допомогу надають фахівці 24 спеціальностей, в т.ч. 6 дитячих (дитячий невролог, кардіоревматолог, психіатр, ендокринолог, отоларинголог, офтальмолог).

Щороку до лікарів консультативно-діагностичної поліклініки відбувається більше 200 тис. відвідувань.

На базі КДП, як альтернатива стаціонарним ліжкам, функціонує денний стаціонар на 20 ліжок, на яких щороку лікується більше 1,5 тис. хворих. Це є досить ефективним стосовно використання ресурсів і надання медичної допомоги особам, які не потребують цілодобового нагляду.

Стаціонарна цілодобова допомога надається на 225 ліжках 15 профілів. Щорічно стаціонарну допомогу отримує більше 9 тис осіб, серед пролікованих кожен 9 іногородній житель.

Оснащення стаціонарних відділень відповідає табелю оснащення, а це 4 апарати УЗД, 3 рентгенапарати, 4 холтерівських апаратів, бронхоскоп, 10 апаратів ШВЛ та інше. Лише у 2019р. через систему закупівель Prozorro придбано в лізинг медичне ендоскопічне обладнання для проведення гінекологічних, проктологічних, урологічних втручань, напівавтоматичний прилад для аналізу гемостазу (коагулометр), автоматичний гематологічний аналізатор, фібробронхоскоп, авторефкератометр, офтальмоскопи, реєстратор добового ЕКГ за Холтером, відеоендоскопічний діагностичний комплекс, дефібрилятори, концентратори кисню, 95 комп’ютерів, 90 МІС, 50 принтерів, сервер на загальну суму 4,931 тис.грн.

В складі ОЛІЛ функціонує відділеня анестезіології та інтенсивної терапії на 9 ліжок. Як пояснила, зав. відділенням АІТ Зайцева Людмила Віталіївна, - його оснащення і кваліфіковані фахівці забезпечують можливість надання належної медичної допомоги хворим з невідкладними станами та проводити всі види знечулення на сучасному рівні в обсягах, які передбачені затвердженими протоколами.

Зав. хірургічним відділенням Макаров Михайло Миколайович наголошує,- що в хірургічному відділенні проводяться операції на судинах (артеріях, венах), на черевній порожнині (шлунку, жовчному міхуру, підшлунковій залозі, кишківнику, на жіночих статевих органах, кістково-м’язевій системі. Виконуються лапароскопічні оперативні втручання, операції за допомогою лазерної коагуляції.

Отоларинголог Байдецький Микола Миколайович виконує операції на ЛОР органах як дорослим так і дітям під загальним знечуленням.

Щорічно у стаціонарі проводиться більше 1,5 тис. оперативних втручань.

Зі слів зав. перинатальним центром ІІ рівня Якимовської Інни Григорівни протягом останніх 6-ти років пологи приймаються не лише у жительок Могилів-Подільського, але і Чернівецького та Муровано-Куриловецького районів. Народжують також і мешканки Ямпільського та інших сусідніх районів.

Щороку в перинатальному центрі приймають 580-750 пологів, кожні треті у жительок інших районів.

Застосування новітніх перинатальних технологій дозволило збільшити питому вагу нормальних пологів, не застосовувати медикаментів в їх ході, зменшити захворюваність і смертність немовлят. Більше 92% пологів є партнерськими. Є приклади виживання немовлят з крайнім ступенем незрілості.

Зав. кардіологічним відділенням Максименко Олександр Миколайович розповідає, що у відділенні є всі умови для надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, проводиться госпітальний тромболізис.

На базі ОЛІЛ планується відкриття кардіологічного відділення з рентгенопераційним блоком для проведення перкутантних втручань на судинах серця. За кошти державного, обласного і місцевих бюджетів придбано рентгенівську ангіографічну систему для інтервенційної кардіології, завершуються роботи по реконструкції приміщення.

Згідно «маршруту пацієнта» затвердженого наказом ДОЗ від 27.02.2019р. №400 «Про удосконалення організації надання екстреної та невідкладної допомоги в ЗОЗ області» пацієнти із Чернівецького, Муровано-Куриловецького та Шаргородського районів з порушенням мозкового кровообігу, інфарктом міокарду, кровотечами і політравмами госпіталізуються в ОЛІЛ. Як зауважив зав. неврологічним відділенням П’янзін Віктор Єфремович,- щорічно в неврологічному і відділенні АІТ медичну допомогу отримують близько 250 осіб з мозковими інсультами. Є можливість проводити СКТ (на території лікарні функціонує приватний кабінет).

Діагностичні підрозділи ОЛІЛ дозволяють проводити повноцінне рентгенологічне, УЗД, ендоскопічне обстеження, проводиться спірографія, ЕКГ, фізичні проби з навантаженням, в т.ч. велоергометрія.

У клініко-діагностичній лабораторії щороку виконується більше 340 тис. досліджень: біохімічних, загальноклінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних, мікробіологічних. Завдяки діагностичній системі GeneXpert є можливість проводити молекулярно-генетичну діагностику туберкульозу.

Сучасний ремонт виконано у патологоанатомічному відділенні, де щороку проводиться більше 100 патологоанатомічних розтинів та більше 5 тис. патолого-гістологічних досліджень операційного, біопсійного, секційного матеріалу.

На базі ОЛІЛ функціонує відділення гемодіалізу як сателітний підрозділ Центру гемодіалізу Вінницької обласної клінічної лікарні.

Всі робочі місця лікарів КДП, стаціонару, діагностичних служб комп’ютеризовані, придбана і впроваджується медична інформаційна система.

Медичні працівники ОЛІЛ працюють в тісному взаємозв’язку з лікарями первинної ланки не лише Могилів-Подільського району і міста Могилева-Подільського, але і інших районів госпітального округу, які направляють в ОЛІЛ пацієнтів для консультації та стаціонарного лікування. Консультативні заключення фахівців КДП, виписки із медичної карти стаціонарного хворого обов’язково передаються у Центри ПМСД, як і інформація про проведення рентгенологічного профілактичного обстеження, цитологічного обстеження.

Медичні працівники ОЛІЛ завжди готові надавати якісну медичну допомогу пацієнтам в необхідних об’ємах. Ми завжди працюємо для блага пацієнта.