Розмір шрифту:

НАСТАВНИЦТВО НАД ДИТИНОЮ

НАСТАВНИЦТВО НАД ДИТИНОЮ              

В Україні проживає 72 тис.731 дитина – сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування. З них 65 тис.705 дітей проживають у сім’ях громадян України (опіка, піклування, прийомні сімї, дитячі будинки сімейного типу).

Водночас майже 7 тис. дітей цієї категорії проживають в інтернат них закладах різних типів. Більшість із них з різних причин (вік, стан здоров’я) практично не мають шансів бути усиновленими чи влаштованими в інші форми сімейного виховання. Проживання в інтернатному закладі не сприяє таким дітям у підготовці їх до подальшого самостійного життя.

                     

З метою надання допомоги таким дітям у підготовці до самостійного життя шляхом розвитку їх фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей запроваджується нова форма участі у вихованні дитини, позбавленої батьківського піклування – наставництво.                                                                                                                                    Під наставництвом розуміється добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя. Положення про наставництво затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 465. Воно визначає механізм організації здійснення та ведення наставництва над дитиною яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.

Основними завданнями наставництва є:

визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості;

формування в дитини навичок здорового способу життя.

Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.

Організація наставництва в м. Могилеві – Подільському здійснюється службою у справах дітей, сімї та молоді міської ради.

Якщо ви вирішили стати Кандидатом  у наставники,  необхідно до служби у справах дітей, сім’ї та молоді міської ради подати  такі документи:

заяву;

копію паспорта громадянина України;

висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Наставник повинен здійснювати наставництво виключно в найкращих інтересах дитини. Свою діяльність наставник здійснює на території інтернатного закладу, в якому перебуває дитина за умови попередньої згоди дитини.                                                                                                                                     На території міста Могилева – Подільського інтернатних закладів не має, але служба у справах дітей, сімї та молоді міської ради готова надати консультативну допомогу громадянам, які зацікавились питаннями наставництва.

                                        Начальник служби у справах дітей, сім’ї та молоді

                                                                                                         Леся Сувалова